Boligbirding

Boligbirding 2020 DOF Sønderjylland bakker op om den landsdækkende konkurrence: boligbirding. Konkurrencen går i al sin enkelthed ud på at se eller høre flest...

Årsmøde og generalforsamling 2020

Årsmøde og generalforsamling 2020 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for Sønderjylland Søndag den 2. februar 2020 Sønderborg Vandrehjem, Kærvej...

Ynglefugle nyt fra Slesvig Holsten

Som medlem af den tyske fugleforening OAG (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg) får man løbende informationer om fuglene i...

To super-tilbud: Vibeforedrag og juleklip

Vibeforedrag d. 27. november på Røde-kro kl. 19.00 Kom og hør Niels Andersen fortælle om viber. Niels Andersen modtog DOFs hæderspris i 2017 for sit store...

Sortterner i Tønder området

Undersøgelse af sortternens yngleforhold i vådområder ved den dansk-tyske grænse syd for Tønder i 2019    Indledning  Tidligere var sortternen...

Naturpleje

Naturpleje giver også gevinster for fuglelivet - eksempler fra Als og Sundeved Af Jesper Tofft Siden 2014 har jeg gennem mit professionelle virke med naturpleje...

Da uglerne flyttede i kollektiv - næsten

Da uglen flyttede i kollektiv - næsten.     Historien starter en del år tilbage, da jeg kom forbi en af de lokale landmænd. Han havde lige fældet...

Mellemflagspætte-nyt fra Slesvig-Holsten

Ornithologische Mitteilungen 70 (2019): 254-256    Weitere Ausbreitung des Mittelspechtes Dendrocopus medius im nördlichen Schleswig-Holstein  Rolf...

Unge steppehøge i Sønderjylland

1k steppehøge i Sønderjylland Verdensbestanden af steppehøg er stærkt faldende, men til trods for dette spreder arten sig mod vest. Hvor den tidligere havde...

Grønspætte adfærd

Pudsig langtidsobs af en ung grønspætte Måske øvede den sig blot på at være/blive voksen, men jeg har ikke før set en spætte bruge tid midt på dagen på...
   1 ... 25 ... 28