Projekt hedehøg 16. juni 2020

Nyt fra Projekt Hedehøg – 16. juni 2020

Lad os starte nyhedsbrevet med en spændende nyhed fra ringmærknings-afdelingen. En dansk hedehøg ringmærket i 2007 er genmeldt fra Tunesien - læs mere her:

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1828

Her midt i juni er alle yngleparrene på plads i Syd – og Sønderjylland og ruger på livet løs – sandsynligvis er der allerede unger i de reder, hvor æggene blev lagt tidligt. Får hedehøgene ødelagt deres reder på dette tidspunkt af året, vil fuglene ikke kunne nå at lægge et andet kuld, så ynglesæsonen er definitivt slut for disse par. Vinterbyg høstes tidligt og har man mistanke om rede i vinterbyg, er vigtig at de bliver fundet.

Den 19. maj blev de to første reder hegnet i år. Flere er løbende blevet hegnet ind bl.a. to reder, som blev fundet i en græsmark dagen før græsset skulle skårlægges. Disse to reder blev lokaliseret 100% ved hjælp af en drone. Har man mistanke om at der er en rede på en mark, er en drone et fremragende værktøj, til at finde reden. Det er både tidsbesparende og man behøver ikke at gå i afgrøden på marken.

Stort set alle registrerede reder i år er anlagt i dyrkede marker. Det er kun parret ved Ribe Østerå som har rede i naturlig vegetation. Der kan dog stadig dukke flere op i fx ådalene langs Ribe å-systemet eller Kongeå-systemet.

Adult hedehøg hun fra Ribemarksen. Foto Aage Matthiesen

På DOF´s hjemmeside er der lavet en artikel om Projekt hedehøg med afsæt i rapporten fra 2019. Artiklen kan læses her:

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1826

Et forsigtigt gæt – kan ikke blive andet på dette tidspunkt – viser at ynglebestand er på samme niveau, som sidste år altså omkring 25 ynglepar. Kerneområdet for hedehøgene er igen i år området omkring Ottersbøl og Ballum.  Ret usædvanligt er der indtastet mange ungfugle - klækket 2019 - i DOFbasen i år. Fx er der i maj 2020 tastet 54 observationer mod kun 9 observationer i 2019. Måske er dette udtryk for at bestanden på sigt vil stige.

Håber der er godt med unger i rederne til næste nyhedsbrev.

Projekt Hedehøg