Månedens fugl - juli - storspove

Storspoven Månedens fugl i juli 2020 Vi vil fra bestyrelsens side i en periode lave en serie med overskriften ”månedens fugl”. Indholdet af serien giver...

Covide19

Forsamlingsforbuddet er lempet – også for DOF-Sønderjylland. Som det vil være de fleste bekendt, er forsamlingsforbuddet i Danmark igen lempet. Det vil sige...

Projekt hedehøg 16. juni 2020

Nyt fra Projekt Hedehøg – 16. juni 2020 Lad os starte nyhedsbrevet med en spændende nyhed fra ringmærknings-afdelingen. En dansk hedehøg ringmærket i 2007...

Toppet lappedykker 14.juni

Optælling af ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland – status pr. 14. juni 2020 Vi er nu nåede hen til medio juni og der burde være fuld gang i ynglesæsonen...

Sommer canadagæs i Sønderjylland

Oversomrende canadagæs i Sønderjylland Canadagås er ikke hjemmehørende i Europa, men vidt udbredt i USA og Canada. Den blev udsat på De Britiske Øer i 1600-tallet...

Nyt fra Projekt hedehøg maj 2020

Nyt fra Projekt hedehøg - 10. maj 2020 Planmæssigt begyndte de første sikre indtastninger i DOF-basen af hedehøg efter den 20. april. Efter en langsom start...

Havørnen i Sønderjylland

Havørnen i Sønderjylland   Ved årsmødet i Projekt Ørn lørdag den 7. marts 2020 i Odense, blev der gjort status over ørnes situation i Danmark. Fiskeørnene...

Boligbirding 2020.

Boligbirding 2020 Håber alt vel her i disse coronatider. Heldigvis er vi ikke så hårdt ramt i det sønderjyske med antal syge som i resten af landet. Men vi...

Toppet lappedykker 13.april

Ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland 2020 Status pr. 13. april Ynglesæsonen er lige på trapperne for toppet lappedykker. Man kunne have forventet, at...

Overvågning af dværgterne og hvidbrystet præstekrave

OVERVÅGNING AF DVÆRGTERNE OG HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE   DOF-Sønderjylland, Tønder kommune, Nationalpark Vadehavet og NST-Vadehavet har i flere år arbejdet...
1 ... 6