Vil vi hedehøgen i Sønderjylland?

Vil vi hedehøgen i Sønderjylland? Omkring den 1. september har de sidste hedehøge forladt vores landsdel. De er nu undervejs sydpå til deres overvintringsområde...

Månedens fugl september 2020

Månedens Fugl september 2020 FISKEØRNEN er en fåtallig dansk ynglefugl, men ses hyppig på både forårs- og efterårstræk til og fra yngleområderne i de Skandinaviske...

DM i Hjemmebirding

DM i Hjemmebirding 2020 Der er vel næppe noget der ligger mere ligetil, efter et forår hjemsendt og indespærret i coronaens-navn, end at starte DM i hjemmebirding....

Toppet lappedykker 12. august

Opdatering pr. 12. august 2020 Registreringen af ynglende toppet lappedykker har vist sig, at være mere kompliceret end jeg havde forestillet mig. Først på sæsonen...

Klippedag i Søgård mose 5. september

Den store klippedag - Søgård mose LØRDAG 5. SEPTEMBER 2020   KL. 13:00 - 17:00   Her inviteres alle interesserede til en dag, hvor vi vil rydde...

Månedens fugl august 2020

Månedens fugl i august: Islandsk ryle. Jørn Vinther Sørensen Tilbage i 60erne havde vi dagens fugl med Svend Kaulberg i radioen. Jeg kunne lige nå at høre...

DOF´s strategi 2021-2024

Referat af projektmøde om DOFs nye rammestrategi 2021-2024 Mødet holdtes i naturreservatet ved Søgård Mose d 18. juli kl 9-12 Deltagere: Gert Fahlberg, Karen...

Projekt hedehøg juli 2020

Nyt fra Projekt hedehøg – 18. juli 2020 De første unger er nu så store, at de har forladt reden. Det er tidligt de er på vingerne. Ultimo juli flyver de fleste...

Havørne 2020

Havørne ynglesæson 2020 i Sønderjylland Så er der her en oversigt over resultatet af Havørnenes indsats i Sønderjylland i 2020 med 11 store unger fra 8 reder....

Fødegrundlag for ynglende hvid stork

Egner området sig til ynglende storke? Den hvide stork er ikke kræsen. Lige på nær nogle få giftige arter, så æder storken stort set alt kød som kan sluges....
1 ... 7