Lokalafdelingens bestyrelsesopgaver

Vi bliver af og til stillet spørgsmålet: Hvad er egentlig lokalafdelingens bestyrelsesarbejde?
Her er nogle tanker omkring det.

Bestyrelsens arbejde kan groft set deles i tre hovedområder, som beskrives herunder.

Formidling
Et vigtigt område i bestyrelsens arbejde er formidling af viden omkring fugle og fuglelivet. Det gør vi især ved at arrangere guidede fugleture. Det drejer sig oftest om almindelige ture til en lokalitet, som har et rigt og varieret fugleliv, og som egner sig til at besøge med en gruppe af interesserede medlemmer. Turene kan også have et særligt emne, som for eksempel en spættetur, eller et besøg ved et træksted for at se trækfuglene flyve forbi eller et andet særligt emne. De fleste ture annonceres på foreningens medier, men der er også offentlige ture, der annonceres bredt som for eksempel ”Ørnens Dag” og ”Fuglenes Dag.”

Formidlingen kan også bestå i fuglekurser eller foredrag.

Naturpolitik
Foreningen er høringsberettiget i sager vedrørende naturforhold, og vi får derfor tilsendt alle relevante sager og kan gøre indsigelse, hvis vi skønner det berettiget.

Vi modtager også henvendelser fra medlemmer eller borgere i øvrigt, hvis der menes, at en sag bør undersøges nærmere. Vi kan selvfølgelig også selv tage sager op, som vi mener, der bør ses nærmere på. Det er lokalafdelingen, der står for behandlingen af disse sager, men vi har mulighed for at søge hjælp og støtte i hovedforeningen. Vi har i lokalafdelingen nedsat et naturpolitisk udvalg til at tage sig af denne opgave.

Projekter
Lokalafdelingen har også mulighed for at igangsætte faglige projekter. Det kan dreje sig om det netop afsluttede engfugleprojekt for Sønderjyllands østkyst, om det kommende digesvaleprojekt med optælling af digesvalekolonier, eller arbejdet med at opsætte kasser for stor skallesluger og vandrefalk eller lignende projekter, der gavner fuglelivet eller øger vores viden om fuglelivets tilstand i vores landsdel.