DOF Sønderjyllands bestyrelse

Gert rund Bjarne rund Jorn rund Gabor rund
Gert Fahlberg
Bjarne Nielsen
Jørn V. Sørensen
Morten Møller Ihle
Jan rund Jesper rund Ole rund Maiken rund
Jan Ravnborg
Jesper Leegaard
Ole Tønder
Maiken Liin
Hartung-Struer

Wilhelm rund  NoPicture  NoPicture NoPicture 
Wilhelm Fabricius

Bonni
Rathje-Ottenberg 

Viggo Petersen   Karen Raagaard

  NoPicture  

  NoPicture     
  Esben Thomsen    Else Dupont    

DOF Sønderjylland har en aktiv bestyrelse, som hvert år arbejder med en række tiltag i form af ture, kurser og foredrag for at fremme det generelle kendskab til fuglene og de skønne lokaliteter som findes i vores område.

Bestyrelsen tager aktiv del i naturforvaltningen i Sønderjylland ved generelt at have fokus på naturforvaltning og ved at deltage i de Grønne Råd, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsens Brugerråd, samt andre relevante råd og nævn. Vi udarbejder løbende høringssvar ved naturpolitiske beslutninger i regionens kommuner og Naturstyrelsen.

Klik på billederne foroven for at læse mere om hvert enkelt medlem.

Tilbage til toppen


Gert rund Gert Fahlberg, Sottrupskov 10, 6400 Sønderborg
Formand

gert fahlberg signatur DOF

Min interesse for fugle har nærmest været der altid. Min far havde en stor almen interesse for naturen, og dette sammenholdt med en opvækst i Madeskov på Als, med skoven på den ene side af huset og Augustenborg Fjord og engene ved Spang Nor til den anden side, gjorde det svært at komme uden om fuglene.

Jeg meldte mig på eget initiativ ind i DOF i 1973, deltog på mange af DOF-Sønderjylland ture efter lokalafdelingens oprettelse i 1976 og kom efterfølgende i lokalafdelingens bestyrelse i 1978. Og der har jeg så med enkelte pauser været siden. I 2002 blev jeg valgt som formand for DOF-Sønderjylland. På grund af almindelig travlhed med arbejde og familie har formandsperioden også været afbrudt af nogle pauser, således at jeg har været formand i tre perioder. Jeg blev sidst valgt som formand i 2019 og er det også pt. (marts 2022).

Det er gennem årene blevet til en del tillidsposter i lokalafdelingen. Den første, husker jeg, var som lokalafdelingens mand i Punktællings-gruppen – som dengang hed fugleregistreringsgruppen. Senere blev det som ansvarlig for lokalrapporten for Sønderjylland (det var før DOF-basen), ungdomsudvalget, foreningens kasserer, næstformand, medlem af repræsentantskabet (også pt), DOF’s repræsentant i Sønderjyllands Amts Grønne Råd og senere Sønderborg Kommunes Grønne Råd – og så sikkert noget, jeg har glemt med tiden. Så der er gået en del tid med DOF-arbejde gennem årene. Men absolut interessant.

I felten bruger jeg mest tid lokalt på Sundeved og på Als, men kan også godt lide at besøge plantagerne og moserne længere vestpå, og skal gerne en tur til marsk og Vadehav en gang om måneden. Efter jeg er stoppet på arbejdsmarkedet bliver det gerne til tre til fem ture per uge. Jeg kan bedst lide at bruge god tid på en enkelt lokalitet – og har det dårligt med at køre fra sted til sted hele tiden. Jeg oplever bedst naturen ved at dvæle ved den. Jeg kører ikke efter sjældne arter. Ikke fordi jeg synes, der er noget forkert ved den måde at se på fugle på, men det interesserer mig ikke. Det interesserer mig mere at få et overblik over de almindeligt forekommende arter på en lokalitet – og det gælder både ynglefugle i yngletiden og rastende fugle i vinterhalvåret.

Så fugle har fyldt en del i mit liv – ved siden af familien og arbejdet.

Tilbage til toppen


Bjarne rund

Bjarne Nielsen, Brombjerg 17A, 6310 Broager
Næstformand

Bjarne signatur TM 050322

Mit navn er Bjarne Nielsen, jeg er født i 1953 og bor for nærværende i Broager.

Jeg har altid interesseret mig for naturen, men det var først i vinteren 1974-75, at min interesse fokuserede sig mod fugle. Min medstuderende Flemming Pagh Jensen "slæbte" mig nemlig med til Kagsmosen for at beundre de Isfugle, der overvintrende i det lunkne kølevand fra industrien ved mosen. På det tidspunkt var jeg godt igang med mit biologistudium ved Københavns Universitet uden dog at have haft fokus på ornitologien. Det ændrede sig og snart blev min foretrukne lokalitet Utterslev Mose, hvor især træktiden kunne få os fuglefolk til at stimle sammen.

På universitet mødte jeg mange af koryfæerne indenfor dansk ornitologi, bl.a. Finn Salomonsen, Niels Otto Preuss, Jørgen Rabøl og mine to vejledere, da jeg lavede mit speciale, Jon Fjeldså og Jan Dyck.
Efter studietiden fik jeg job på Als og flyttede tilbage til Nordals, hvor jeg tidligere havde boet i perioden 1957-1970. De foretrukne lokaliteter blev her Nordborg Sø, Oldenor, Købingsmark Strand/Tontoft Nakke, strandene ved Lavensby og Havnbjerg samt lidt længere væk Trillen og Hartsø.

I 1996 var jeg med fra starten af slørugleprojektet, i første omgang på Als og siden i hele Sønderjylland. Jeg var med til at sætte ca. 125 redekasser op til Slørugle og enkelte til Kirkeugle. I godt fire år deltog jeg i projektet. Jeg var i mellemtiden, i 1997, blevet medlem af bestyrelsen for DOF Sønderjylland og af DOFs overordnede organ, repræsentantskabet. Bortset fra en periode på 4 år, hvor jeg koncentrerede mig om opgaven som koordinator for Atlas III-projektet i Sønderjylland, har jeg været medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet siden.

I mange år var jeg en del af redaktionen ved det lokale fugleblad Panurus, hvor jeg samtidig var forfatter til omkring 100 artikler. Siden starten af 2018 har jeg været DOFbase-koordinator for Sønderjylland. Jeg er medlem af Det grønne Råd i Sønderborg Kommune. Desværre har rådet ligget underdrejet under hele corona-pandemien. Derudover er jeg DOFs repræsentant i naturpark-rådet for Naturpark Nordals.

Tilbage til toppen


Jorn rund Jørn Vinther Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev

Jorn signatur TM 050322

Jeg har været interesseret i fugle siden 1969, hvor jeg som 11 årig fik en fuglebog i julegave. Vinteren 1969/70 var meget streng, så jeg fodrede fuglene i haven og kiggede på dem fra stuens vindue. Da jeg blev gammel nok til at køre på knallert kom jeg længere omkring. Det blev til flere ture til Blåvand, selvom jeg brugte næsten 3 timer hver vej. Vi sørgede altid for at være i Blåvand ved solopgang. Jeg kom også til Rømø. Særligt husker jeg en tur til Rømø d. 26. december 1974. Vi havde fint vejr på vejen derned og da vi var dernede. Lige inden hjemturen begyndte det at regne. Så på hjemturen blev vi våde ind til skindet. Så er 90 km på knallert altså langt! Men jeg fik set knortegæs for første gang og oplevet, hvordan det er når kropstemperaturen kommer under det normale.

I 1976 fik jeg kørekort, så da skulle vi uden for landets grænser for at kigge på fugle. Vi var 5 unge drenge, der tog til Lapland i 2 biler. Klaus Malling Olsen var en af de 5. En fantastisk tur, hvor vi i 3 uger ikke lavede andet end at kigge på fugle. Dog kom vi aldrig til Kusamo for at se blåstjert. Nogle rensdyr sad i vejsiden mellem Oulu og Pudasjärvi. Dem i den forreste bil ville gerne fotografere dyrene, så de stoppede op. Os i bil nr. 2 kiggede også på rensdyrene, men vi havde ikke tænkt os at stoppe, så vi drønede op i den forreste bil. Heldigvis havde vi en chauffør på 21, så vi kunne fortsætte turen i en udlejningsbil.

Atlas projekterne har jeg deltaget i først i 1974 (som 15-16 årig), hvor jeg anmodede om at blive ansvarlig for et kvadrat, men hvor jeg fik tildelt 3 kvadrater, da der var mindre god dækning oppe syd for Grindsted, hvor jeg er vokset op. Efterfølgende havde jeg 3 kvadrater i 1990erne og senest i 2014-18 havde jeg ansvaret for 8 kvadrater. 2 af kvadraterne i 2014-18 havde jeg også ansvaret for i 1974. Det var tydeligt at se ændringer. Kirkeuglen forsvandt i perioden men heldigvis er der også kommet nye til f.eks tranen.

I dag sidder jeg i bestyrelsen for DOF Sønderjylland, har en punkttællingsrute, der skal dækkes tidligt forår, sent forår og vinter, ligesom jeg også tæller vandfugle for Aarhus Universitet. I 2022-2023 har jeg meldt mig som aktiv i vores engfugleprojekt.

Og så indrømmer jeg gerne, at jeg finder glæden ved at se en sjælden fugl: allerhelst en som jeg selv finder, som det er lykkedes med stylteløber, rødhovedet tornskade, Danmarks 20ende godkendte fund af mellemflagspætte og sortvinget braksvale. Ligeledes bryster jeg mig af at være den eneste der har set en høgeørn i det område som DOF Sønderjylland dækker: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner.

Tilbage til toppen


Gabor rund Morten Møller Ihle, Gammelskovvej 17, 6534 Agerskov

Morten signatur

 
Jan rund Jan Ravnborg, Nørrehedevej 11, Østerby, 6280 Højer

jan.ravnborg signatur DOF

Jeg er født i 1969 og har stort set været fuglekigger siden. Jeg er selvstændig anlægsgartner og deltids faglærer.

Jeg har været medlem af DOF siden barndommen, og var rimelig aktiv tidligere, hvor jeg rejste land og rige rundt for at se nye arter. Nu er jeg mere til det lokale og fuglekig i forbindelse med rejser. Jeg forsøger at se alle arter i verden indenfor ti udvalgte familier, men med den fart jeg har på, får jeg hvis brug for mere end ét liv. Mine naturinteresser er primært fugle, men også sommerfugle og planter fylder noget. Pga. mit arbejde er træer og buske også en del af min hverdag.

Jeg er aktiv i Natur og Ungdom, er med i hovedbestyrelsen og formand for vores lokale klub her i Vest-Sønderjylland (N&U Vadehavet).

Tilbage til toppen


Jesper rund

Jesper Leegaard, V. Lindetvej 12, Vester Lindet, 6510 Gram
Kasserer

Jesper signatur TM 050322

 Jeg er født i 1968 i Thy, og er ud af en jagtglad landmandsfamilie. Alle mændene havde jagttegn og det fik jeg også som 16-årig, men stoppede med at gå på jagt i 1995. Som barn var jeg interesseret i alt, som havde med natur at gøre. Jeg fangede et utal af frøer, gravede mus op af deres gange og fandt fuglereder. Husker dengang det første tyrkerduepar ynglede i vores have. Jeg klatrede op i træet, men faldt for en gangs skyld ned – landede på ryggen og der gik flere minutter før vejrtrækningen var normal igen.
Stille og rolig overtog fuglene, og da et kuld sjaggerunger skulle ringmærkes i vores have – et af landets første ynglefund – fik jeg smag for ringmærkning. Har ringmærket mange småfugle i spejlnet, men også klatret op i hejrekolonier for at mærke unger af fiskehejre. Ringmærkning af småfugle i sump og rørskov har givet mig mange gode fugleoplevelser.
1999 købte vi hus i Sønderjylland – Vester Lindet. Området har et meget varieret landskab, med indlands-hedeområder i vest og dybe skove i øst. De ynglende traner har fyldt meget i mit voksne liv, som fuglekigger. En art som er nem at få at se, men meget svært at registrere som ynglefugl. Feltarbejdet i Projekt Hedehøg er nok det, som giver mig størst glæde. Når man har fået hegnet en rede med unger, og marken uden om er høstet, så har man gjort en forskel.
De seneste par år har arbejdet med den hvide stork også fyldt meget. Det er dejligt, at en så ikonisk fugl er ved at genindtage sit danske yngleområde. I det hele taget er det fugle tilknyttet det åbne landbrugsland, som interesserer mig mest. Jeg ser desuden meget frem til, at være med i ATLAS IV, når jeg er gået på pension.

Tilbage til toppen


Ole rund Ole tønder, Kongevej 66, 6400 Sønderborg

ole tonder signatur DOF

Jeg har kigget på fugle siden jeg gik i skole, og det var familiemedlemmer, der gav mig nogle gode oplevelser med kikkert om halsen. Sidenhen har jeg fundet ud af, at det at kigge efter og studere vilde fugle i naturen er en sund og udfordrende fritidsinteresse, og jeg slapper godt af på en fugletur.

I 2015 blev jeg medlem af bestyrelsen i DOF Sønderjylland. Bestyrelsesarbejdet gør det muligt for mig at kunne gøre en forskel for fuglene og deres levesteder, og jeg er meget glad for de udfordringer, jeg har fået som medlem af bestyrelsen.

Jeg deltager også gerne i diverse projekter i foreningen, hvor jeg oplever, at jo mere jeg giver af mig selv, jo mere lærer jeg. For eksempel er jeg aktiv deltager i projektet Atlas III, hvor den enkelte ornitolog bliver en vigtig brik i et stort projekt. Projektet har givet mig meget af det, jeg førhen manglede, nemlig viden om fuglenes adfærd og interessen for at studere fuglene mere end gennem min kikkert. Mine yndlingsfugle er høgene, herunder blå kærhøg. Den er et symbol for mig om alt det, jeg har lært ved at deltage i Atlas-projektet.

Tilbage til toppen


NoPicture

Wilhelm Fabricius

Wilhelm signatur TM 050322

Jeg er født i 1962, uddannet lærer med biologi og billedkunst fra Haderslev Statsseminarium samt PD i Almen Pædagogik fra DPU. Ansat som afdelingsleder ved Øsby Skole, den landsby jeg også bor i. Privat bor jeg sammen med Mette og vi har tilsammen 4 voksne børn.

Min interesse for fugle går tilbage til barndommen i Store Dyrehave og Gribskov i Nordsjælland, hvor jeg fra teenageårene var en ivrig ornitolog. Foruden almindeligt artskendskab og registrering, navnlig i Gribskov/Esrum Sø området, arbejdede jeg med i sortspættegruppen, optalte rødryggede tornskader og assisterede lidt ved ringmærkning på Gilbjerghoved.

Jeg flyttede som 20-årig til Sønderjylland, hvor jeg i perioder har været aktiv som turleder, optæller, redaktør af Panurus og deltager i diverse birdracing. Jeg var de første ti år efter havørnens genindvandring aktiv i ørnegruppen. Mit hood er Årø, Bankel og Haderslev Tunneldal, mn jeg har også set meget på fugle i marsken og været guide på adskillige ture til Rømø, Saltandssøen og Sort Sol. Fugleinteressen har også været med på rejser i Afrika, Australien og Europa.

Jeg skriver, fotograferer, tegner og maler motiver fra naturen – ikke så meget som jeg gerne ville.

Jeg er aktiv i den miljø- og naturpolitiske debat, er chefredaktør for det naturvidenskabelige formidlingswebsted Viden om Vild Natur og en varm tilhænger af så omfattende naturgenopretning og genforvildning som overhovedet muligt. Jeg ser naturens og klimaets krise som det allervigtigste vi skal forholde os til som mennesker. Selv om fuglene er min kerneinteresse, er jeg også meget optaget af flora, fauna, geologi og økosystemer.

Tilbage til toppen


Maiken rund

Maiken Liin Hartung-Struer, Folevej 23, 6510 Gram

maiken liin signatur

Interessen for naturen har været der i mange år, men for syv år siden flyttede jeg til Sønderjylland, hvor jeg havde mit første møde med den smukke røde glente – siden den dag har jeg gået fra at iagttage fugle på foderbrættet til at iagttage dem overalt, hvor jeg kommer.

Jeg færdes mest lokalt i skovene og ved åen her omkring Fole, da jeg rigtig godt kan lide at se, hvilke arter, der kan findes i området – både i yngletiden såvel som i vinterhalvåret. Jeg bruger meget tid på bare at være og på at iagttage fuglelivet, når jeg er afsted, for jeg synes, det giver mange særlige oplevelser.

Jeg synes, at det er udfordrende at se på fugle, og det er fedt, men samtidig er det også enormt afslappende, fordi man har mulighed for at fordybe sig, når man er afsted – og så er der også bare noget spændende ved, at man aldrig rigtig ved, hvad en tur bringer. Nogle gange er der fuld af liv, og andre gange virker skoven nærmest øde – og nogle gange får man de her vilde oplevelser, som man aldrig glemmer. Det er især småfuglene, spætterne og den røde glente, som har min største interesse.

Tilbage til toppen


NoPicture

Bonni Rathje-Ottenberg, Kovej 8, 6280 Højer 
Suppleant

 Bonni signatur


Indlæg ikke modtaget endnu.
 
 

NoPicture 

Viggo Petersen, Kongshoved 5, Kegnæs, 6470 Sydals
Suppleant

Viggo signatur 


Indlæg ikke modtaget endnu.
 

NoPicture 
Karen Raagaard, Gammelbyvei 39, 6100 Haderslev
Suppleant

 karen signatur


Indlæg ikke modtaget endnu.


NoPicture 

Esben Thomsen, Sdr. Havnegade 18, 6400 Sønderborg
Suppleant

 esben signatur


Indlæg ikke modtaget endnu.


NoPicture 

Else Dupont                          
Suppleant

 Else signatur


’Efterkrigsbarn’, ja, det blev jeg ofte kaldt, idet jeg er født i 1946 - født og opvokset i Roskilde og det var her, at jeg som lille begyndte, at indsamle mange af de ’ensomme’ (?) edderkopper, frøer, snegle og fugle jeg så, for så at ’fodre og redde’ dem nede i vores kælder inden jeg atter bar dem ned i mosen ... smuglede dem både ud og hjem under blusen - lige indtil min mor fandt det lidt mærkeligt, at der var kommet frøer på badeværelset... og ja, det faldt absolut IKKE i min mors smag, mens alle andre smilende mente, at hun skulle lade mig være, for det ’stoppede nok’.....

. . men NEJ, interessen tog til og nu med lidt hjælp fra en rar biologilærer - og selvom jeg ikke endte, som biolog, så lugtede det da lidt ’livreddende’, at jeg uddannede mig til Skadestue-, Operations- og Intensiv sygeplejerske ..og her er jeg endnu – altså i Sønderborg - men nu som pensionist ...en ’udøvende natur / fuglefriend’ Under mine mange jobs for bl.a. Red Barnet UK, Unicef, FN, Flying Doctors etc, kom jeg en del rundt i verden og oplevede her det enorme fugleliv der var i både Grønland, på Svalbard, i Peru eller Sydafrika etc. Boede bl.a. et år i Sudan og selvom det var en ørken, vrimlede (!) det overalt med farverige fugle - MANGE fugle ..

Har været medlem af DOF i over 50 år – helt fra dengang, hvor ALT blev indberettet og skrevet i hånden... og medlem af OAS i 6-7 år. I sidstnævnte forening (OAS) fandt jeg det ’lidt mærkeligt’, at vi ikke havde et ’fast sted’, hvor vi kunne ’snakke fugle’ – vi sad altid (!) kun i bilernes bagagerum i både regn og storm. Dette forsøgte jeg at få ændret på en generalforsamling - MEN NEJ, det mødte meget stor modstand – meget ! ... jeg skulle IKKE ændre noget, der ’fungerede’ (?) .. Mente dog stadig, at OAS burde have et fast mødested, så jeg fortsatte min søgen - og ’vupti’ , nu lykkedes det mig at komme med et konkret tilbud – nemlig et gratis (!), nyrenoveret, varmt lokale på byens kaserne, så nu kom opbakningen oppe på 99% !...... og herfra er alt begyndt at blive en ny historie for OAS – og en GOD en...! Vi har i disse dage været i lokalet i et år og alt går ’flyvende’ - følg os gerne på www.OASweb.dk

Ja, selv DOF SYD, nyder godt af lokalet, idet de allerede nu skal afholde deres bestyrelsesmøde nr. 2 i vores lokale på kasernen. Her i starten, tillader vi andre naturelskere (foreløbigt bare for en pose kaffe eller to !) at låne lokalet .. Er naturligvis selv meget aktiv omkring dette nye tiltag i OAS... så vi ALLE kan samles i disse fine, varme opgivelser...24/7... så ja, ’ønsker man ændringer’, kan man ende i en bestyrelse, så her er jeg nu og ikke længere ’KUN’, som suppleant .... - Så bare kom forbi, der er altid kaffe på kanden... og nogle gange også lidt søde kalorier til ganen..

I øvrigt fotograferer jeg meget og maler ’lidt’ akvarel - altid med fugle eller natur, som motiv – eller min lille ’dejling’, min lille, sorte Cockerspaniel ...