DOF Sønderjylland - regnskab og budget indeværende år

Lokalafdelingens kasserer aflægger hvert år regnskab og budget til godkendelse på generalforsamlingen.
 
Du kan gennem nedenstående links finde budgettet for indeværende år og regnskabet fra sidste år.
 

Budget


Regnskab

Du kan finde budgetter og regnskaber fra de forgangne år her