Da uglerne flyttede i kollektiv - næsten

Da uglen flyttede i kollektiv - næsten.     Historien starter en del år tilbage, da jeg kom forbi en af de lokale landmænd. Han havde lige fældet...

Mellemflagspætte-nyt fra Slesvig-Holsten

Ornithologische Mitteilungen 70 (2019): 254-256    Weitere Ausbreitung des Mittelspechtes Dendrocopus medius im nördlichen Schleswig-Holstein  Rolf...

Unge steppehøge i Sønderjylland

1k steppehøge i Sønderjylland Verdensbestanden af steppehøg er stærkt faldende, men til trods for dette spreder arten sig mod vest. Hvor den tidligere havde...

Grønspætte adfærd

Pudsig langtidsobs af en ung grønspætte Måske øvede den sig blot på at være/blive voksen, men jeg har ikke før set en spætte bruge tid midt på dagen på...

August nyt fra Projekt hedehøg

  Nyt fra Projekt hedehøg Vi er nu medio august og ynglesæsonen for hedehøgene synger på sidste vers. Langt de fleste unger er fløjet fra reden, men...

Nyt fra Projekt hedehøg

Medio juli status fra Projekt hedehøg 2019 Vi tre felt-arbejder har delt området op mellem os, så Sven Anker Schwebs dækker den sydlige del, Aage Matthiesen...

Ynglepar af sortspætte 2019

Ynglepar af sortspætte 2019 Af Hans Christensen I det gamle Sønderjyllands amt (de fire sønderjyske kommuner plus delvis Vejen kommune) og de sædvanlige 15...

Sommerskovning i Gråsten

Sommerskovning i Gråsten forstyrrede     Midt i maj 2019 iagttog Per Bangsgaard at en stor skovningsmaskine forstyrrede 15-20 m fra det lokale, HTmærkede...

Historisk stort antal hvidskægget terne

Hvidskæggede terner ved Nørresø d. 14 maj.    En melding på e-mail at der var dumpet hele 15 hvidskæggede terner på lokaliteten Nørresø ved Tønder...

Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger.    Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De...
1  2