Sommerskovning i Gråsten

Sommerskovning i Gråsten forstyrrede     Midt i maj 2019 iagttog Per Bangsgaard at en stor skovningsmaskine forstyrrede 15-20 m fra det lokale, HTmærkede...

Historisk stort antal hvidskægget terne

Hvidskæggede terner ved Nørresø d. 14 maj.    En melding på e-mail at der var dumpet hele 15 hvidskæggede terner på lokaliteten Nørresø ved Tønder...

Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger.    Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De...

Bidrag til hjemmesiden....

Redaktionsgruppen består af; Liva Bonnesen, mailadresse: liva@bonnesen.net Gabor Grahn, mailadresse: gaborgraehn@gmail.com Jesper Leegaard, mailadresse: sortstork@gmail.com Redaktionsgruppen...

Ny fugleart i højspændingsmaster

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster...

Ørnens Dag ved Slivsøen 24. februar 2019

Aldrig har vi oplevet så strålende vejr på Ørnens Dag! Solen skinnede og der var mildhed i luften. Og bedst af alt sad havørne-parret i det gunstige udsigtstræ...

Traner i Søgård Mose

En lille beretning fra Egon Iversen I DOFbasen er der første gang rapporteret traner i Søgård Mose, endda kun en enkelt gang, i slutning af dec. 2007. Derefter...

Hold øje med hedehøgene

Hold øje med hedehøgene I løbet af maj måned vender hedehøgene tilbage til Sønderjylland fra deres vinterkvarter i det vestlige Afrika – fx Niger og Mali....

Boks-test

TEST