Bliver 2024 året, hvor vi får ynglende mosehornugle

Det er mange år siden, at der er fundet sikkert ynglende mosehornugle i Sønderjylland, men med mange overvintrende fugle denne vinter og tilsyneladende også en...

Månedens fugl - trane

Tranen Vi skal have en succeshistorie, nemlig den om tranen. Da jeg startede med at kigge på fugle i starten af 70’erne, så vi aldrig traner, så det var først...

Vær med til at redde vores ynglende kystfugle i Vadehavet!

I et samarbejde mellem DOF, Nationalpark Vadehavet, Århus Universitet, Skovdistrikterne og kommunerne i Vadehavet sættes der hegn op, som beskytter fuglene mod...

Digesvaleprojektet

Digesvaleprojektet DOF Sønderjylland opstarter et projekt, hvor vi ved at tælle ynglende digesvaler i 2024-2025, kan danne os en status over digesvalernes udbredelse...

Månedens fugl - ravn

Månedens fugl for marts er den magtfulde og mytiske ravn - læs om den her Foto: Johan Chr. Homann

Projekt Hedehøg - årsrapport 2023

Projekt Hedehøg har netop udgivet en årsrapport for hedehøgenes ynglesæson i 2023 - læs den her.  Foto: Aage Matthiesen

Månedens fugl - ringdue

Månedens fugl for februar er ringduen - du kan læse om den her.  Foto: Johan Chr. Homann

Rapport om sortternernes ynglesæson 2023

  Nationalpark Vadehavet har udgivet en rapport om ynglesæsonen 2023 for sortternerne. Den kan du læse her   Foto: Poul Junk   DOF Sønderjylland26....

Projektrapport for Engfugleprojektet

Resultaterne for det store Engfugleprojekt 2022-2023 er nu blevet samlet i en rapport. Rapporten præsenterer resultater af Dansk Ornitologisk Forenings Sønderjyllandsafdeling...

Redekasser til stor skallesluger

DOF Sønderjylland har været rundt og opsætte otte redekasser til stor skallesluger. Et spændende projekt med inspiration samt gode råd og vejledning fra OAS...
1 ... 25