Nyt fra Projekt hedehøg maj 2020

Nyt fra Projekt hedehøg - 10. maj 2020

Planmæssigt begyndte de første sikre indtastninger i DOF-basen af hedehøg efter den 20. april. Efter en langsom start er der de seneste 3-4 dage kommet mere gang i observationerne. Der er set hedehøge indenfor hele yngleområdet, som omfatter følgende kommuner: Tønder, Aabenraa, Esbjerg, Haderslev og Vejen.

Han og hun i flyveopvisning.

I etableringsfasen er hedehøgene meget aktive og ses svævende over yngleområderne. Enkelte par finder redested i naturlig vegetation, men langt de fleste yngler på dyrkede marker i vinterafgrøder. Afgrøden skal have en højde på mindst 40 cm, før hedehøgene vil etablere sig i den. Det er derfor vigtig at få fundet så mange par som mulig her i starten af sæsonen, så der kan laves aftaler med lodsejeren om beskyttelsesforanstaltninger. Høsten af vinterhvede og især vinterbyg var meget tidlig i både 2018 og 2019, og ungerne var slet ikke fløjet af reden endnu. Var rederne ikke blevet beskyttet ville landmændene have høstet markerne uden at vide, at der var hedehøg-unger på den.

Så kom gerne ud i det åbne land for at kigge efter hedehøgene. Ser du en hedehøg så tast observationen ind i DOF-basen, med så meget information som mulig (køn, adfærd, nøjagtig position m.m.). Du kan også kontakte en af os tre feltarbejdere – kontaktoplysninger findes her

 https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/projekter-om-hedehogen/kontakt

Derudover har vi også lavet lidt forsøg med at afsøge marker med drone – naturligvis kun efter aftale med ejeren. Ved overflyvning af en rapsmark, hvor en hedehøg var blevet set flyve ned med redemateriale, afslørede dronen dette på redestedet:

Foto: Flemming Wollbrink

En ræv stirrede lige op på dronen – den sad simpelthen, der hvor hedehøgen var i gang med redebygning/æglægning. En ræv er en naturlig fjende for hedehøgen, men når arten er presset af mange ikke-naturlige faktorer, drejer det sig om at redde så mange kuld som mulig. Det elhegn/net vi sætter op om reden vil beskytte mod ræve, men reden skal jo først lokaliseres.

Venlig hilsen

Projekt Hedehøg