Toppet lappedykker 13.april

Ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland 2020

Status pr. 13. april

Ynglesæsonen er lige på trapperne for toppet lappedykker. Man kunne have forventet, at enkelte par ville have startet tidlig med at yngle på grund af den historisk milde vinter. Det har dog ikke været tilfældet, da ikke ét eneste redebyggende eller rugende par er tastet i DOFbasen.

Flere steder er parrene dog i gang med at hævde territorium og parringsadfærd er også konstateret. I skemaet herunder kan man se, hvor toppet lappedykker er observeret med yngleadfærd indtil videre.

Rigtig mange steder er der observeret rastende fugle i marts og april. Især ved kysterne fra Aabenraa og sydover er der set mange. Største antal er set Vemmingbund den 25. marts hvor der er tal 58 toppet lappedykker. På kortet herunder man se hvor der er set rastende toppet lappedykker i 2020.

I løbet af den næste måned går toppet lappedykker i gang med redebygning og rugning. Under ”Nyheder” på hjemmesiden finder du listen over lokaliteter, hvor toppet lappedykker tidligere har ynglet – se listen ved at følge dette link:

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=ynglende-toppet-lappedykker

Der er mange lokaliteter som mangler at blive besøgt, og mon ikke den kan findes på andre også?

Husk at bruge adfærdskoden "Ynglefugle" når du taster ynglepar i DOFbasen.

God fornøjelse med ynglefugle registreringen.

Mvh Jesper Leegaard