Havørnen i Sønderjylland

Havørnen i Sønderjylland

 

Ved årsmødet i Projekt Ørn lørdag den 7. marts 2020 i Odense, blev der gjort status over ørnes situation i Danmark.

Fiskeørnene har med 6 par i 2019 fået i alt 10 unger.

Kongeørnene har med 5 par i 2019 fået i alt 3 unger.

Havørnene har med mindst 103 par fået i alt mindst 130 unger – og siden første succesfulde yngleforsøg i Bankel og Sdr. Hostrup sø i 1996, er der nu kommet over 1000 (mindst 1077) unge Havørne på vingerne i Danmark – en fantastisk udvikling, og det er dejligt at opleve, at en art, der blev udryddet af mennesket, kan vende så stærkt tilbage på grund af fredning. Danmarks meget lange kystlinje og tusindevis af søer udgør et fint spisekammer, som Havørnen kan benytte uden at komme på tværs af jagt- og landbrugsinteresser. Den har blot indtaget sin ”gamle plads” i toppen af fødekæden, og lever af fisk, ådsler, skarver og andre svømmefugle.

Havørnene har dog stadig brug for, at vi – også overfor dem - holder afstand og forstyrrer dem så lidt som muligt. Dette for at give ørnene de bedste ynglebetingelser. Derfor har det stadig afgørende betydning for alle vores tre arter af ørne, at såvel frivillige i Projekt Ørn som lodsejere, jægere, kommuner, statslige myndigheder og andre vil føre en indsats for at sikre ørnene.

  Foto: Christine Raaschou-Nielsen

 

I Sønderjylland yngler kun Havørnen og i år er der 10 reder besat med 6 i det østlige Sønderjylland og 4 i det vestlige. Den store bestand af unge og overvintrende Havørne i Vadehavet vil i årene fremover sikkert bevirke, at den største tilvækst vil ske i det vestlige Sønderjylland.

På grund af den store succes har Projekt Ørn kapacitetsproblemer, idet der er så få kræfter i den centrale organisation, at det kniber med at følge op på alle de reder, som er aktive, og der kommer hele tiden nye til. På årsmødet valgte man derfor at udnævne nogle lokalkoordinatorer, som kunne være et mellemled mellem den enkelte redekoordinator og Projekt Ørn, og som i højere grad havde mulighed for at følge op på de enkelte reder i lokalområdet.

Undertegnede blev udnævnt som lokalkoordinator for Sønderjylland, og alle er derfor meget velkomne til at komme med oplysninger om eventuelle nye Havørnepar.

Preben Jensen – tlf. 22 26 69 25 – mail: sydoern@gmail.com

Stenbjerg 13, 6400 Sønderborg.