To foredrag - én weekend

  Én weekend - To spændende arrangementer. Lørdag den 21.9. kl. 10-16 afholder Sønderborg Folkeuniversitet en temadag med Mark Desholm, DOF, om "De flyvende...

Ynglepar af sortspætte 2019

Ynglepar af sortspætte 2019 Af Hans Christensen I det gamle Sønderjyllands amt (de fire sønderjyske kommuner plus delvis Vejen kommune) og de sædvanlige 15...

Historisk stort antal hvidskægget terne

Hvidskæggede terner ved Nørresø d. 14 maj.    En melding på e-mail at der var dumpet hele 15 hvidskæggede terner på lokaliteten Nørresø ved Tønder...

Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger.    Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De...

Dine indlæg til hjemmesiden....

Hjælp os i DOF Sønderjylland med at få en levende og medlems-aktiv hjemmeside. Sidder du med en spændende historie, billeder eller har forslag til emner, som...

Ny fugleart i højspændingsmaster

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster...

Traner i Søgård Mose

En lille beretning fra Egon Iversen I DOFbasen er der første gang rapporteret traner i Søgård Mose, endda kun en enkelt gang, i slutning af dec. 2007. Derefter...

Hold øje med hedehøgene

Hold øje med hedehøgene I løbet af maj måned vender hedehøgene tilbage til Sønderjylland fra deres vinterkvarter i det vestlige Afrika – fx Niger og Mali....
   1 ... 24