Traneåret 2020

Traneåret 2020

Fra at have været en sjælden fugl, er tranen nu en vidt udbredt ynglefugl i Sønderjylland. Tranen kan tillige ses gennem alle årets tolv måneder, hvilket ville have være uhørt for ikke så længe siden. Bestanden vokser fortsat, om end der ikke er den samme fokus på arten som der var tidligere. En ikke uventet udvikling, da der altid er mere fokus på en fåtallig art end en udbredt art. Tranerne yngler nu også på mange små privatejede lokaliteter, hvor der ingen eller kun få registreringer sker.

Udviklingen i den sønderjyske tranebestand siden indvandringen.

Skal der fremhæves tre emner fra 2020 som er særlig interessant må det være:

  • Usædvanlig tidlige ynglefund
  • Første ynglepar på Als - tranen spreder sig mod øst.
  • Rasteplads i Vadehavet.

Ganske sensationelt blev et par med uge-gamle unger set så tidlig som den 26. marts. Foto af ungerne blev sendt til den tyske traneekspert Wolfgang Mewes, og han vurderede æglægning til at være startet den 20. februar. For at det ikke skal være løgn, så blev endnu et par med små unger fundet den 1. april – i den samme mose! Disse unger blev vurderet til at være 2-3 dage yngre end de første to, så parret her har startet æglægning omkring 22. februar. Parrene blev fulgt gennem hele perioden op til ungerne var flyvefærdige.

Ungerne kan flyve omkring to måneder efter de er klækket. Voksne traner kan leve af planteføde, men ungerne skal have animalsk føde mens de vokser. Det ser ud til at regnorm udgør en stor del af føden for disse tidlige unger. De blev ofte set fouragere på marker, hvor der står majsstubbe tilbage fra året før. Ved at yngle så tidlig har de fordel af en høj vandstand, vegetationen er lav og dermed overskuelig og rævene har endnu ikke store umættelige unger. Var der kommet et par dage med frost eller sne ville ungerne til gengæld være gået tabt.

Yngleforløbet blev fulgt tæt af Harry Antonisen, som med opdateringer på DOF Sønderjyllands Facebook, gjorde det mulig for os andre at være med. Ynglefundet er så vidt vides det tidligste registrede i Danmark nogen sinde.

Tranepar med to små unger den 26.marts. Foto Harry Antonisen

Et tranepar har i år slået sig ned i Torup made på Als. Parret blev første gang observeret den 15. marts og er set talrige gange gennem hele ynglesæsonen. Så sent som den 21. oktober er der stadig to traner her. Når et tranepar er stabile på en lokalitet gennem hele ynglesæsonen betragtes de som et terrioriepar og indgår dermed i registreringen. I Gråsten skovene har et par ynglet ganske nær en offentlig sti. Parret har med succes fået to unger på vingerne. Det skovrige og kuperede terræn er noget helt andet end den typiske ynglelokalitet i det vestlige Sønderjylland.

Tranefamilien fra Gråsten-skovene. Foto Esben Thomsen

I Vadehavet mellem Tønder og Esbjerg kommune er der opstået en rasteplads, hvor tranerne tilbringer natten. Overnatningspladsen er første gang beskrevet i september 2018 hvor 71 traner gik til natterast. I januar 2019 blev der talt 79 traner på forlandet. I efteråret 2020 er tallet steget markant og den 20. september blev der talt 332 overnattende traner på forlandet. Fænomenet kan fint følges fra diget, men det kræver at man er der på det helt rigtige tidspunkt, hvor de ankommer eller forlader området.

Jesper Leegaard