Fødegrundlag for ynglende hvid stork

Egner området sig til ynglende storke?

Den hvide stork er ikke kræsen. Lige på nær nogle få giftige arter, så æder storken stort set alt kød som kan sluges. - Og det er ikke uden grund.

Af og til bliver vi bedt om, at vurdere et områdes egnethed i forhold til mulighed for ynglende storke. Hertil gør flere forhold sig gældende: Redens placering i landskabet, nærhed til træer og huse, vind osv. er væsentlige parametre. Men vigtigst er nu tilgængeligt føde. Mere herom i det følgende:

Når vi vurderer, ser vi på vegetationen og udnyttelsen af jorden i en 5 km. radius fra reden. Kan dette bære 3 måneder med ynglende storke? Generelt kan det siges - jo kortere flyveafstanden er fra reden til føden, jo bedre! Det øger skiftene mellem forælderfuglene på reden og dermed også hyppigere fodringer. Vi er på nuværende tidspunkt et godt stykke inde i sommeren. Vi er ligeledes et godt stykke inde i storkene yngleperiode. Behovet for føde til ungerne er nu enormt. Herunder har jeg forsøgt, at sætte dette lidt i perspektiv i forhold til om et område egner sig til ynglende storke.

Storkeungerne i Gundsølille er næsten fuldvoksne, hvilket vil sige, at deres behov for føde, gennemsnitlig, er nogenlunde stabilt. Føden bliver brugt til vedligehold af kroppens funktioner samt varme og bevægelse. Vi regner med et dagligt behov pr. unge på 400 - 500 gram pr. døgn af diverse kød. Der er ikke lige højt næringsindhold i alt det kød som storken indtager, derfor kan mængden i gram variere.

 

Foto: Harry Antonisen - hvid stork Abild 2020.

Lidt anderledes forholder det sig hos de lidt mindre jyske storkeunger i Flynder og Smedager. Jeg vil her, set i forhold til et områdes egnethed til ynglende storke, bruge de 5 storke i Flynder som eksempel. De er endnu lidt mindre, men de har et større behov for føde.

2 voksne storke - Vedligehold, varme og bevægelse - 1000 gram kød pr. døgn.

3 unge storke - Produktion af fjer, kød, knogler mm, bevægelse, varme - 2000 gram kød pr. døgn.

I alt skal dette par med deres 3 unger indtage en mængde på 3000 gram kød pr. døgn.

Det hele bliver sat i perspektiv - når vi er klar over følgende: En fuldvoksen markmus vejer ca. 25 gram. De 5 storke skal i gennemsnit indtage 3000 gram kød pr. døgn.

Vi er således klar over, at et område som Flynder på nuværende tidspunkt skal kunne afgive 100 mus pr. døgn til storkene. Ved mindre fødeemner skal storkene ofte opholde sig længere tid i områderne før de har mad nok til at vende tilbage til reden for at fodre de altid sultne unger.

Der er steder i den danske natur som sagtens kan leve op til den hvide storks enorme appetit sommeren igennem, men paradoksalt nok kan det være svært for storken at få fat i føden pga. for høj vegetation - men mere om det en anden dag. Jeg håber, at dette har medvirket til, at forstå hvorfor vi arbejder så fokuseret på, at forbedre fødemulighederne i de områder hvor den hvide stork forsøger at yngle.

Det er nemt, at skabe en fin rede, men det handler i bund og grund om FØDE.

Mogens Lange Petersen

Storkene.dk