Fugleatlas III

Fugleatlas - de danske ynglefugles udbredelse

I disse dage, uge 42 i 2020, sender DOF bogen Fugleatlas - de danske ynglefugle udbredelse på gaden. Bogen er kulminationen og samtidig afslutningen på DOF's store projekt Atlas III.

Den indledende del af Atlas III, dvs. indsamlig af data, løb ad stablen fra slutningen af 2013 indtil d. 1. marts 2018, men da der var tale om pilotprojekter i '13 og kun enkelte timetællinger i 2018, vil perioden i fremtiden hedde 2014 - 2017. Dette til sammenligning med de to tidligere af DOF udførte projekter med samme formål, nemlig Atlas I 1971-1974 og Atlas II (Fuglenes Danmark) 1993-1996. Ligesom bogen, der udkom som afslutning på Fuglenes Danmark, var et digert værk på 825 sider, så er den nye udgivelse en anelse mere omfangsrig med hele 840 sider og en "kampvægt" på 5,3 kg.

I alt 1.468 frivillige har været med til at udføre de 4.929 TimeTælleTure og indtaste de 398.682 observationer, der ligger til grund for tekster og illustrationer i bogen.Det er mildt sagt et imponerende stykke arbejde, der ligger bag.

Bearbejdningen af denne ufattelige mængde indsamlede data er sket gennem de seneste 1½ år. Og det er vist ingen overdrivelse at påstå, at arbejdsbyrden har været gigantisk og til tider nærmest uoverskuelig for både de professionelle og de amatører, der har været med i skriveprocessen. Stort cadeau til disse personer. Ligeledes en stor cadeau til redaktionen bestående af Thomas Vikstrøm og Charlotte M. Moshøj. Charlotte er jo så ikke længere at finde i DOF's medarbejderstab, men hun har helt sikkert sat sit præg på bogen.

Udgivelsen af bogen skulle egentlig have været fejret med en reception i Fuglenes Hus på Vesterbrogade, men pga. corona-situationen er denne del fornuftigt nok blevet aflyst. Til gengæld så kan vi alle glæde os til at få bogen i hånden og se resultatet af ialt 7 års arbejde, når vi går helt tilbage til 2012, hvor projektet blev en realitet med Aage V. Jensens Naturfondes accept af at ville financiere det.

Endelig skal det lige nævnes, at en af Aage V. Jensens Naturfondes betingelser for at finansiere var, at der blev lavet en netbaseret udgave af projektets resultat. Dette er ved at være en realitet.

Bjarne Nielsen