Toppet lappedykker 12. august

Opdatering pr. 12. august 2020

Registreringen af ynglende toppet lappedykker har vist sig, at være mere kompliceret end jeg havde forestillet mig. Først på sæsonen var mange par tilsyneladende i gang med årets ynglesæson. Det har senere vist sig, at rigtig mange par er forsvundet i løbet af foråret. Enten har det været fugle, som har rastet på trækket nordpå eller - mere sandsynlig - det er 2k fugle som endnu ikke er ynglemodne men blot øver sig. En tredje mulighed er, at noget går galt i løbet af rugeperioden - fx prædation af odder eller mårhund. Det er også en udfordring at finde de reelle ynglepar blandt de mange ikke ynglende fugle som ligger på søerne.

Næsten voksen unge af toppet lappedykker. Foto Bjarne Nielsen

Som sæsonen er skredet frem, viser det sig at det er meget få par, som begynder at ruge og endnu færre kommer med unger. I løbet af sommeren har mange af dem samlet sig i større flokke på søerne, hvor de raster og fouragere. Ind i mellem ses kurtisering, men altså ikke noget som bliver til mere.

Ud fra DOFbasen har jeg lavet neden stående skema, som viser hvor mange unger, som er registreret i Sønderjylland 2020. Det er et forsvindende lavt tal, som virkelig ikke lover godt for artens tilstand. Fra store lokaliteter som Hostrup sø og Bundsø er der slet ingen unger.

Den næste måneds tid er der stadig mulighed for at registrere unger af toppet lappedykker. De er nu mere selvstændige og færdes ude på den åbne vandflade. Derfor er det nu de stribede unger skal findes inden de er flyvefærdige. Forhåbentlig bliver der fundet adskillige unger de kommende uger.

Jesper Leegaard