Fugletur med OAG

Fugletur med OAG Schleswig-Holstein Bestyrelsen i DOF Sønderjylland har en god venskabsafdeling i OAG, Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein,...

Nyt fra Projekt hedehøg

Medio juli status fra Projekt hedehøg 2019 Vi tre felt-arbejder har delt området op mellem os, så Sven Anker Schwebs dækker den sydlige del, Aage Matthiesen...

To foredrag - én weekend

  Én weekend - To spændende arrangementer. Lørdag den 21.9. kl. 10-16 afholder Sønderborg Folkeuniversitet en temadag med Mark Desholm, DOF, om "De flyvende...

Ynglepar af sortspætte 2019

Ynglepar af sortspætte 2019 Af Hans Christensen I det gamle Sønderjyllands amt (de fire sønderjyske kommuner plus delvis Vejen kommune) og de sædvanlige 15...

Sommerskovning i Gråsten

Sommerskovning i Gråsten forstyrrede     Midt i maj 2019 iagttog Per Bangsgaard at en stor skovningsmaskine forstyrrede 15-20 m fra det lokale, HTmærkede...

Historisk stort antal hvidskægget terne

Hvidskæggede terner ved Nørresø d. 14 maj.    En melding på e-mail at der var dumpet hele 15 hvidskæggede terner på lokaliteten Nørresø ved Tønder...

Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger.    Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De...

Bidrag til hjemmesiden....

Redaktionsgruppen består af; Gabor Grahn, mailadresse: gaborgraehn@gmail.com Jesper Leegaard, mailadresse: sortstork@gmail.com Redaktionsgruppen vil i fællesskab...

Ny fugleart i højspændingsmaster

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster...

Fyraftenmøde den 25. april i Søgård mose

Arbejdsgruppens arbejdsopgaver i 2019. Fyraftenmøde den 25. april. Vi mødes på P-pladsen kl. 17.00 Løst og fast om Søgård Mose Introduktion af nye medlemmer...
   1 ... 13 ... 15