Nyhedsbrev fra Projekt Hedehøg august 2022

Nyhedsbrev fra Projekt Hedehøg august 2022

 

Ynglesæsonen er nu overstået. Enkelte hedehøge kan stadig ses omkring yngleområderne, men de fleste har påbegyndt trækket sydpå mod Vestafrika.

Der er ikke med sikkerhed fundet nye ynglepar siden det seneste Nyhedsbrev, så årets resultat blev 29 unger fra 11 reder. Antallet af ynglepar i Danmark i år, ender med at blive omkring 20 ynglepar (mindst 17 – max 26). Med kun 11 succesfulde par, er det tydeligt, at der går mange tabt undervejs af forskellige årsager. 

 
To flyvefærdige unger. Foto: Klaus Bo Jensen

Ud af de 11 succesfulde par, ville de fire med sikkerhed være blevet ødelagt af høstmaskiner, hvid de ikke havde været hegnet. De var ikke flyvefærdige, da marken de ynglede i blev høstet. De fire par producerede 11 unger, så det er over en tredjedel af årets unger, som ville være gået tabt. De resterende syv par nåede at få ungerne på vingerne inden området skulle høstes. Indhegningen har her været en sikkerhed mod prædation af rovdyr, og dermed også her forøget antallet af flyvefærdige unger.

 
Den blå farvering ses tydelig. Foto Aage Matthiesen

På nær fire unger, som var flyvefærdige på ringmærkningsdagen, blev alle årets unger ringmærket med en farvering. Så er der chance for, at de kan blive aflæst senere i livet. I år har denne type ringe givet flere resultater. En hedehøg hun, som ynglede ved Harreby i år, fløj således rundt med en blå ring på benet. Tallene på ringen afslørede, at hun var fløjet fra en rede ved Ottersbøl i 2019, og altså endt som ynglefugl 25 kilometer fra hvor hun blev klækket. 

En hedehøg han, som måske har ynglet ved Borris hede, er også blevet aflæst. Han var blevet ringmærket som unge ved Ballum ligeledes i 2019, og har flyttet sig 90 km nordpå.

 
Hedehøg med tysk sender. Foto: Eskild J. Nielsen-Ferreira

En anden han hedehøg med en tysk GPS sender på ryggen, var i maj del af et par som ynglede ved Harreby. Yngleforløbet kiksede og parret forsvandt, men i juli ses hannen igen. Denne gang bliver han fotograferet på Borris hede.

En særligt sjov aflæsning er kommet fra Rømø, hvor en ringmærket hedehøg er fanget på vildtkamera, mens den præderer reder af hvidbrystet præstekrave i en indhegnet ynglekoloni!! Det er en han fra 2020.

Ud over de grundigt undersøgte yngleområder i Syd- og Sønderjylland er der ikke med sikkerhed fundet ynglepar i Danmark i år. På Borris hede er der dog set flere hedehøge i år. Ud fra spredte informationer og fotografier tyder det på, at der har været mindst to hanner og tre hunner i dette område i år. Området bør undersøges mere målrettet i 2023, hvis der fortsat ses hedehøge i området næste år.

 

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg

DOF Sønderjylland
26. august 2022/mliin