Nyt stort naturområde på vej ved Ubjerg

Nyt stort naturområde på vej ved Ubjerg

Familien til den afdøde erhvervsmand Markus Jebsen har i anledning af hans 60-års fødselsdag valgt at donere mindst 500.00 kroner til et nyt naturprojekt, der skal gøre forholdene bedre for fugle som hvid stork og sortterne, der findes i området.

Hvid stork Harry Antonisen abild
Foto: Harry Antonisen

Naturprojektet kommer til at dække et areal på 11,7 hektar jord, som ligger mellem kirken og Bjerremark i Ubjerg ved det samme område, hvor Sønder Sø i sin tid lå, før den blev afvandet. Blandt andet vil der ved hjælp af gravning blive skabt et vådområde, ligesom der vil blive skabt en række søer.

Projektomrade Ubjerg

Detaljekort Ubjerg

Projektet har kunnet lade sig gøre med hjælp fra den lokale lodsejer Werner Tygsen, der ejer jorden, som nu bliver møbleret om til et vådområde. Werner fortæller at hans far i sin tid var med i projektet omkring Nørresø, og så vil han også gerne gøre noget godt for naturen.

I følge Jesper Tofft starter anlægsarbejdet i området foråret 2023, hvis vejret tillader det.

Jesper Tofft/jl

DOF Sønderjylland
4. September 2022/mliin