Stylteløber-bonaza i Margrethe Kog

Stylteløber-bonaza i Margrethe Kog

I år har vi her i Sønderjylland haft et overvældende stort besøg sydfra af stylteløbere, som er lidt af en eksotisk art på danske breddegrader.

Det var især i Margrethe Kog Syd, lige nord for Grænsevejen, at de viste sig frem på den fineste måde.

Det hele begyndte den 6. maj, hvor der blev set 2 fugle. Allerede dagen efter blev der set 6 forskellige fugle.

På dette tidspunkt i starten af maj rykkede fuglene en del rundt i området mellem Saltvandssøen, Margrethe Kog Syd og Rickelsbüller Kog.

 DSC1455
Foto: Per Alnor Kjær

Den 10. og 11. maj sås de første tegn på yngleadfærd lige nord for Grænsevejen, hvor 4 fugle jog det lokale rørhøge-par væk og 3 par udviste yngleadfærd.

Den 12. maj var antallet oppe på 8 forskellige fugle, heraf 1 fugl set langs med Højer-Siltoft diget, syd for klæggravene i Margrethe Kog Syd. På det tidspunkt var det stadig uklart, om det var en ny fugle, eller om det var 1 af de 8 fugle, som holdt til ved Grænsevejen.

 DSC1445
Foto: Per Alnor Kjær

Den 13. maj så jeg selv 8 fugle ved Grænsevejen og parring hos 2 par, kurtisering hos et tredje par og en fugl som lå meget stadionært i lang tid det samme sted på noget, som kunne ligne en rede.

Den 15. maj kommer den første melding om 2 fugle i området langs diget syd for klæggravene. Den 18. maj er der melding om 3 fugle i dette område, hvor af 2 er i par og 1 fugl kommer flyvende ind sydfra, hvorefter den bliver jaget væk af de 2 andre. Den 19. maj bliver 1 af fuglene syd for klæggravene set liggende stationært samme sted i længere tid.

Sidst på eftermiddagen den 20. maj havde jeg selv en magisk oplevelse: Jeg stod på Højer-diget syd for klæggravene, og det var overskyet, næsten vindstille og der var ingen varmeflimmer. Fra diget kunne jeg pludselig tælle 2 fugle sammen lidt syd for klæggravene og 6 andre fugle sammen, noget længere syd for klæggravene. Altså var der nu lige pludselig 8 fugle syd for klæggravene. Jeg vender telescopet mod sydvest og takket være det fine vejr, kan jeg tælle 5 fugle i det sædvanlige område lige nord for Grænsevejen – jeg kan endda se den fugl, som ligger på rede – helt ovre fra Højer-Siltoft diget. Altså 13 forskellige fugle på én gang.

 DSC1647
Foto: Per Alnor Kjær

Der var tydeligvis en del pendleri mellem Grænsevejen og området syd for klæggravene, for den 23. maj sås 11 fugle ved grænsevejen og 2 fugle syd for klæggravene, hvor af den ene lagde sig på rede.

Den 26. maj sås minimum 3 rugende fugle ved Grænsevejen. Den 28. sås 3 fugle ved klæggravene og den 2. juni er der stadig 2 fugle i dette område.

Den 8. juni bliver de 3 første dununger set lige nord for Grænsevejen; samtidig ligger en fugl stadig på rede. Den 15. juni bliver der set 11 gamle fugle og 3 unger ved Grænsevejen og på samme tid er der melding om 3 gamle fugle i Rickelsbüller Kog, som ikke er gengangere fra den danske side.

Den 17. juni er der stadig et par, som i fællesskab ruger. Den 20. juni bliver der set 4 unger.

Det er nu blevet noget sværere at se fuglene, som på forbavsende vis er i stand til at gemme sig i vegetationen, der efterhånden er vokset godt til. Det oplevede jeg selv den 24. juni, hvor jeg ser 2 par med 3+2 unger. Parret med de 3 unger er længst væk fra Grænsevejen, mens parret med de 2 unger er noget tættere på vejen.

DSCN8989 3
Foto: Louise Johannesen

Dagen efter ser jeg yderligere 1 unge, som er meget større end de unger, jeg så dagen før. Denne ene unge holder til sammen med en enlig forældrefugl, i samme område, hvor jeg dagen før så et par med 3 unger. De gamle fugle fra parret med 3 unger og den enlige forældrefugl med den ene unge var tit i territoriekamp med hinanden, og det beviser for mig, at der i alt var 3 forskellige ynglepar i området.

Selvom jeg stod længe samme sted den 25. juni, så jeg aldrig mere end 5 unger på samme tid, men den 26. juni bliver der med sikkerhed set 6 gamle fugle og 6 unger i området på samme tid.

Gennem juli måned ses fuglene regelmæssigt i området, med op til 10 fugle den 19. juli og 7 fugle den 29. juli.

DSCN8988 3
Foto: Louise Johannesen

I takt med, at vandstanden i yngleområdet faldt og området til sidst tørrede helt ud, flyttede fuglene til Saltvandssøen og Rickelsbüller Kog.

Så - lang historie kort - vi har altså i år haft 3 ynglepar af stylteløber, som har fået 6 unger i Margrethe Kog Syd.

Det er både imponerende og historisk.

 

Gennemgangen af forløbet er baseret på indtastningerne i DOFbasen, mine egne observationer og samtaler med Henrik Haaning Nielsen og Ole Amstrup.

 

Skrevet af Per Alnor Kjær.

DOF Sønderjylland
2. august 2022/mliin