Engfugleprojektet - optællinger mangler!

Rdben rundt 1280

Indledende møde om tællingerne i engfugleprojektet afholdt, men optællinger fra en del lokaliteter mangler…

I starten af august blev et møde i projektgruppen for engfugleprojektet afholdt med henblik på en detaljeret gennemgang af optællingerne foretaget i de fire perioder specificeret for ynglesæsonen 2022. Der var mange fine tællinger iblandt de indtastede data - og en del lokaliteter med fine ynglende engfugle som stor præstekrave, vibe og strandskade.

Meningen med mødet var, at projektgruppen skulle udarbejde et overblik over årets resultater til præsentation på de forskellige medier som skriver om projektet. Desværre manglede der resultater fra en betydende række af lokaliteter - faktisk manglede så mange data, at gruppen ikke kunne gøre arbejdet færdigt og dermed ligger overblikket nu hen indtil alle indtastningerne kommer ind fra observatørerne.

Der mangler helt eller delvis tal fra følgende 17 lokaliteter:

 • Brunsnæs: Mangler
 • Kegnæs Drej: Mangler
 • Hjortholm: Mangler
 • Grønmark, Kegnæs: Mangler
 • Hartsø, Kegnæs: Mangler
 • Havnbjerg Strand: Mangler
 • Købingsmark/Tontoft: Ufuldstændig
 • Hopsø Made: Ufuldstændigt
 • Bjørnkær Enge: Mangler
 • Hellesø: Mangler
 • Lønsømade: Mangler
 • Farresdam: Mangler
 • Årø/Årø Kalv: Præcisering mangler
 • Bankel Sø: Mangler
 • Halk Nor: Mangler
 • Kalvø: Mangler
 • Haderslev Fjord: Mangler

Projektgruppen er dog opmærksom på, at de fleste faktisk har besøgt deres tildelte lokaliteter, men åbenbart endnu ikke - på mødedagen i begyndelsen af august - havde fået tastet alle data ind i DOF-basens ynglefuglemodul.

De områdeansvarlige Kaj Abildgaard (Als og Broagerland) og Jørn Vinther Sørensen (Haderslev) vil nu kontakte de enkelte observatører i de respektive områder med henblik på at data indtastes så hurtigt som muligt.

Hvis det er et problem at bruge DOF-basens ynglefuglemodul, modtager projektgruppen alternativt gerne en almindelig mail med tallene - f.eks:

 • "Lilleby Strandeng": Strandskade 1 par, vibe 2 par, stor præstekrave 1 par, engpiber 3 par, rørspurv 3-5 par.

Projektgruppen skal gennem dette opslag opfordre observatørerne til at indtaste de manglende data, med henblik på at vi får offentliggjort en oversigt ca. d. 15. september og efterfølgende en mere omfattende rapport i slutningen af 2023.

På projektets vegne…

Peter Damgaard Brusendorff
Projektkoordinator
10. august 2022 (pdb)