Hvem ødelagde 5 knopsvanereder?

Hvem ødelagde 5 knopsvanereder?

Stevning Dam ved Hammelev mellem Haderslev og Vojens har vist sig at være en stor overnatningsplads for sang-og pibesvaner om vinteren, hvor antallet typisk topper i slutningen af november og begyndelsen af december, hvor trækket af pibesvaner går igennem. Året igennem opholder der sig desuden typisk mellem 30 og 100 knopsvaner.

En enkelt sangsvane kan dog ikke flyve med sine artsfæller til de nordiske ynglepladser om foråret, og bliver derfor i søen hele året. Den mangler ”hånden”, det yderste vingeled i højre vinge. Fuglen var i hvert fald opholdt sig i søen siden foråret 2020. Det vides ikke om det kan være en udsat fugl fra fangenskab med ”klippet” vinge, eller om fuglen er skadet som følge af en ulykke, f.eks. ved at være fløjet mod en el-ledning, som går lige vest om søen.

 
Foto af  sangsvane: Aage Matthiesen (dog ikke af den omtalte sangsvane) 

I foråret 2022 opførte fuglen sig tiltagende ”mærkeligt” – måske fordi den er blevet kønsmoden. Den byggede første en egen lille rede, hvor den stod og skreg og baskede med vinger som territoriehævdelse. I søen rugede hele 4 knopsvanepar, og i løbet af de følgende uger opsøgte sangsvanen alle 5 knopsvanereder. Det skete uden at de ellers så aggressive knopsvaner reagerede. Den steg bare op på reden ved siden af den rugende hun og pudsede fjer, mens den ind i mellem skreg og baskede med vinger. I mens lå knopsvanehannen i alle tilfælde i vandet ved siden af reden og pustede sig op med hævede vinger, men angreb ikke sangsvanen. Bagefter forlod knopsvanehunnerne rederne og opgav rugningen, og det skete tilsyneladende på samme måde ved alle reder.

Det ene par byggede en ny rede og rugede igen et stykke tid, indtil også den nye rede blev opsøgt af sangsvanen og siden opgivet.

Det vides ikke om sangsvanen smed knopsvanernes æg ud af reden, men ellers virker det underligt at knopsvanerne bare opgav deres reder.

Da jeg naturligvis ikke har kunnet følge begivenhederne ved svanerederne helt tæt, vides det ikke i detaljer hvad der skete. Men al yngleaktivitet hos knopsvanerne blev opgivet efter at sangsvanen havde været på besøg. Der kan teoretisk være andre faktorer som har stresset knopsvanerne til at opgive deres reder, f.eks. de oddere, som holder til ved søen.

Henrik Møller Thomsen, som er DOF’s artskoordinator for ynglende sangsvane, fortæller at han fra Himmerland, hvor de fleste af de 10-15 danske sangsvanepar holder til, har flere eksempler på at sangsvanerne er mere aggressive end knopsvaner og kan jage disse bort for selv at overtage ynglestederne.

Nu må vi se hvad der sker til næste år. Der er jo masser af andre sangsvaner i søen i vinterhalvåret, men det tyder på, at den handicappede svane ikke bare sådan kan skaffe sig en mage, da den ikke kan flyve med denne ud på marker om dagen, som de øvrige sangsvaner gør.

Skrevet af Jesper Tofft

DOF Sønderjylland
13. september 2022/mliin