Hættemåger som ynglefugl på tag af industribygning

Hold øje med byens måger.    Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De...

Bidrag til hjemmesiden....

Redaktionsgruppen består af; Gabor Grahn, mailadresse: gaborgraehn@gmail.com Jesper Leegaard, mailadresse: sortstork@gmail.com Redaktionsgruppen vil i fællesskab...

Ny fugleart i højspændingsmaster

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster...

Fyraftenmøde den 25. april i Søgård mose

Arbejdsgruppens arbejdsopgaver i 2019. Fyraftenmøde den 25. april. Vi mødes på P-pladsen kl. 17.00 Løst og fast om Søgård Mose Introduktion af nye medlemmer...

For os som elsker optælling af ynglefugle

For alle os som elsker optælling af ynglefugle. På årsmødet i DOF-Sønderjylland i år, fortalte Morten Bentzon Hansen fra Miljøstyrelsen Sydjylland, om arbejdet...

Ørnens Dag ved Slivsøen 24. februar 2019

Aldrig har vi oplevet så strålende vejr på Ørnens Dag! Solen skinnede og der var mildhed i luften. Og bedst af alt sad havørne-parret i det gunstige udsigtstræ...

Traner i Søgård Mose

En lille beretning fra Egon Iversen I DOFbasen er der første gang rapporteret traner i Søgård Mose, endda kun en enkelt gang, i slutning af dec. 2007. Derefter...

Pibesvanetælling

Kære fuglevenner, igen i år opfordres alle til at deltage i den store, internationale pibesvanetælling medio december. Tællingen finder sted omkring weekenden...

Feltkursus på Fanø

Feltkursus på Fanø Kim Fischer viser "hans" dejlige ø frem, Gode lokaliteter, gode fugle og gode felt-tips. Feltkurset laves med en tur i felten lørdag, foredrag/kursus...

Bioblitz i Abkær Mose

Dansk Ornitologisk Forening, Haderslev Kommune og Naturstyrelsen afholder for alle interesserede en bioblitz i Abkær Mose vest for Skovby lørdag den 11. august...
   1 ... 6  7