Månedens fugl - trane

Tranen

Vi skal have en succeshistorie, nemlig den om tranen.

Da jeg startede med at kigge på fugle i starten af 70’erne, så vi aldrig traner, så det var først den 19. september 1976, at jeg så min første trane over dansk territorium.

Det var på en hjemtur tilbage fra Sverige, at vi så en trækkende trane ude over havet. Det var fra færgen fra Varberg til Grenå øst for Anholt, vi så fuglen. Da vi ikke var klar over, om det var over dansk eller over svensk søterritorium, var vi nødt til at gå op og spørge færgens kaptajn, hvor vi befandt os. Det viste sig, at vi befandt os over dansk søterritorium.

Siden er det gået rigtig stærkt med fuglen.

Dette ses bl.a. i registreringerne fra de 3 Atlas-undersøgelser: I 1970’erne blev tranen fundet som sikker ynglefugl i 2 kvadrater. I 1990’erne var det i 13 kvadrater og endelig i årene 2014-2017 i hele 174 kvadrater.

Under den seneste Atlas-undersøgelse estimeredes en bestand på 500 par. Dette tal kan nu have rundet 1.000 par.

Trane J Sorensen
Trane d. 9.3.2023 mellem Tønder og Løgumkloster. Foto: Jørn V. Sørensen

I starten af april er der stadigvæk mulighed for at se store flokke af traner trække nordpå mod Norge og Sverige især i den østlige del af landet. Blæser det kraftigt fra øst, kan flokke af nordiske traner også komme til Jylland.

Netop i april kan man tage til Sverige, hvis man ønsker at se store flokke af traner og opvisning af tranedans. Hornborgasjön har været kendt i mange år, men også ved Pulken syd for Kristianstad i Skåne kan flere tusinde traner ses. Her samles de, før de trækker videre til deres yngleområde.

Her i Sønderjylland ser man ikke så store flokke. Men især i Frøslev mose, Tinglev mose, Kongens mose og Sølsted mose er der gode muligheder for at opleve disse store majestætiske fugle i april på dansepladser. De kan høres på stor afstand. Senere på året lever tranerne mere skjult, når de ligger på rede eller spankulerer rundt med deres små unger.

Eftersom traner først yngler i en alder af 4 år, kan man i sommerhalvåret se flokke af yngre fugle.

Til efteråret trækker rigtig mange traner sydpå igen, men enkelte overvintrer også og kan ses i flokke på over 100 fugle. Selv har jeg oplevet det vest for Frøslev Plantage og vest for Lindet Skov.

Skrevet af Jørn V. Sørensen