Digesvaleprojektet

Digesvaleprojektet

DOF Sønderjylland opstarter et projekt, hvor vi ved at tælle ynglende digesvaler i 2024-2025, kan danne os en status over digesvalernes udbredelse og antal som ynglefugl. 

Målet er at tælle aktive redehuller mindst én gang i yngleperioden fra midt i juni til sidst i juli på kendte ynglelokaliteter, hvorefter resultaterne indrapporteres i DOFbasen. 

For at projektet skal kunne lykkes, vil vi rigtig gerne have jeres hjælp. Der er mange områder både på østkysten, vestkysten og inde i landet, som kan bruge frivillige tællere. Har du tid og lyst til at bruge mindst én skøn sommerdag med at tælle digesvaler, så kontakt os gerne, og så hjælpes vi ad med at finde en lokalitet. 

Alle tællere får udleveret en vejledning inden ynglesæsonen starter. 

Vi glæder os til at høre fra jer! 

Projekt-koordination:
Jan Ravnborg
Mail: jan.ravnborg@dof.dk
Tlf. 28 14 44 64

Maiken Liin Hartung-Struer
Mail: maiken.liin@dof.dk 
Tlf. 42 32 22 79

Faglige spørgsmål:
Gert Fahlberg 
Mail: fahlberg@bbsyd.dk
Tlf. 26 31 10 13 

Jesper Tofft
Mail: jt@ravnhoj.dk
Tlf. 24 45 64 65

DOF Sønderjylland
27. februar 2024/mliin