Bliver 2024 året, hvor vi får ynglende mosehornugle

Det er mange år siden, at der er fundet sikkert ynglende mosehornugle i Sønderjylland, men med mange overvintrende fugle denne vinter og tilsyneladende også en stor musebestand, kan det være det sker i år. Mosehornugler er nomader, og kan slå sig ned stort set hvor som helst, hvor forholdene til at yngle, er til stede.

Mosehornugle Harry AntonisenSonder Vennemose 31. marts
Mosehornugle, Sønder Vennemose den 31. marts 2024. Foto: Harry Antonisen

En udfordring med mosehornugler er, at der kan ses trækkende mosehornugler langt ind i maj måned. Så der skal mere end en tilfældig maj-observation til, før det lugter af ynglende mosehornugle. Jeg har derfor hørt Bernd Koop fra OAG (Ornithologische ArbejdsgGemeinschaft Schleswig-Holstein), hvad deres erfaringer med ynglende mosehornugle er.

Bernd fortæller, at vi skal tilbage til 2019, før der var flere par ynglende mosehornugler i Slesvig-Holsten. Ungfugle – omkring fire uger gamle - blev set i perioden mellem medio juni til medio august. De er altså klækket i perioden medio maj til medio juli. Hvilket igen betyder at æggene er lagt i perioden ultimo april til starten af juni. De sene kuld kan være resultat af omlægning.

Så det er altså primært i maj måned der lægges æg, og her der skal lægges mærke til adfærden hos de mosehornugler man ser. Mosehornugler kan være aktive i de lyse timer, men som alle andre ugler er den svær at finde sikkert ynglende. Størst chance er der, hvis man laver sine observationer i skumringen efter solnedgang. Mosehornugler yngler i høj vegetation fx på forlandet, men lige så oplagt vil det være, at finde ynglepar i græsmarker eller kornmarker inde i landet eller ved østkysten.

- Jesper Leegaard

 

DOF Sønderjylland
16. april 2024/mliin