Årsmøde og generalforsamling, 2024

Årsmøde og generalforsamling 2024

Søndag den 4. februar blev der afholdt årsmøde og generalforsamling på Øsby Skole. Ved årsmødet gik turen til Årø, og fra færgen blev der spottet både alk og lomvie, inden vi nåede til Årø.

Det var en meget blæsende tur rundt på Årø, og det påvirkede mængden af fugle, men der blev da set flotte gravænder, ederfugle, bramgæs, grågæs, toppet skallesluger, lille lappedykker, knopsvaner, troldænder, krikænder, strandskader, viber og meget andet. Dværgfalk blev spottet lige inden færgen sejlede retur igen. Selvom det blæste meget, var Årø utrolig flot, og humøret højt blandt de deltagende. 

Arsmode2024 LeifKeller
Foto: Leif Keller

Efter frokosten på Øsby Skole, fortalte Gert Fahlberg og Jesper Tofft om et kommende digesvaleprojekt, som bliver startet op i DOF Sønderjylland. Wilhelm Fabricius fortalte om urørt skov. 

40 medlemmer kom og støttede op om dagen - det er bestyrelsen meget glade og taknemmelige for. Det var en rigtig hyggelig dag med højt humør og god energi. Gabor Graehn ønskede at holde en pause fra bestyrelsesarbejdet, så han trådte ud af bestyrelsen. Han skal have stort tak for hans gode arbejde i bestyrelsen - blandt andet i samarbejdet med OAG. Morten Ihle trådte ind i bestyrelsen, og Karen Raagaard, Else Dupont og Esben Thomsen blev suppleanter i bestyrelsen. Stort velkommen!

Det betyder, at bestyrelsen nu er fuldtallig, da der er ni medlemmer i bestyrelsen (Gert Fahlberg, Bjarne Nielsen, Jesper Leegaard, Jan Ravnborg, Jørn Vinther Sørensen, Ole Tønder, Wilhelm Fabricius, Morten Ihle og Maiken Hartung-Struer) og fem suppleanter (Bonni Rathje-Ottenberg, Viggo Petersen, Karen Raagaard, Else Dupont og Esben Thomsen). 

Referat fra generalforsamlingen kan læses her. 

DOF Sønderjylland
Februar 2024/mliin