Engfugleprojektet - optællinger mangler!

Indledende møde om tællingerne i engfugleprojektet afholdt, men optællinger fra en del lokaliteter mangler… I starten af august blev et møde...

Stylteløber-bonaza i Margrethe Kog

Stylteløber-bonaza i Margrethe Kog I år har vi her i Sønderjylland haft et overvældende stort besøg sydfra af stylteløbere, som er lidt af en eksotisk art...

Havørn ynglesæson 2022

Sønderjyske havørnepar i 2022   Efter lidt tilbagegang i 2021, har vi i 2022 haft en mindre fremgang med en ny succesfuld rede ved Hindemade og et samlet...

Månedens fugl - Almindelig ryle

Månedens fugl - Almindelig ryle Når vi ornitologer taler om vore observationer af fugle, bruger vi jævnligt vendingen : "Man skulle være botaniker i stedet....

Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst - status 28. juli 2022

Engfugleprojektet Positive takter i det foreløbige resultat af optællingerne Engfugleprojektet som omhandler observation og optælling...

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg juli 2022

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg juli 2022 Der er medio juli unger i 11 reder ud af 18 sikre ynglepar fundet i år. Så syv par har opgivet reden efter de har været...

Måren

Mange elsker fugle   Som de fleste ved, elsker ornitologer fugle, nogen så meget, at de gerne vil køre landet rundt for at få endnu et kryds på artslisten....

Månedens fugl - vagtel

  Månedens fugl juli 2022 - vagtel Da jeg en varm formiddag gik en tur langs markerne, hørte jeg pludselig denne spøjse kalden inde fra...

Ynglesucces forbedres af et afgrødematch

Ynglesucces forbedres af et afgrødematch Her i det yderste nordvestlige hjørne af Haderslev kommune, yngler der stadig en del viber på de dyrkede marker. De...

Forældreløse ugleunger får nødhjælp

UgleTV er slut for i år – De forældreløse ugleunger får nødhjælp Kilde: DOF UgleTV Ugleungerne i UgleTV får ikke føde og væske nok efter uglemorens...
   1  2 ... 20