Ynglende sortspætter Sønderjylland 2020

Løst & fast om ynglende sortspætter 2020 Som kortet viser blev der i Sønderjylland, dvs. inkl. sydlige Vejen kommune, fundet 19 yngle-, 2 revir- og 1 muligt...

Månedens fugl - juli - storspove

Storspoven Månedens fugl i juli 2020 Vi vil fra bestyrelsens side i en periode lave en serie med overskriften ”månedens fugl”. Indholdet af serien giver...

Covide19

Forsamlingsforbuddet er lempet – også for DOF-Sønderjylland. Som det vil være de fleste bekendt, er forsamlingsforbuddet i Danmark igen lempet. Det vil sige...

Projekt hedehøg 16. juni 2020

Nyt fra Projekt Hedehøg – 16. juni 2020 Lad os starte nyhedsbrevet med en spændende nyhed fra ringmærknings-afdelingen. En dansk hedehøg ringmærket i 2007...

Toppet lappedykker 14.juni

Optælling af ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland – status pr. 14. juni 2020 Vi er nu nåede hen til medio juni og der burde være fuld gang i ynglesæsonen...

Sommer canadagæs i Sønderjylland

Oversomrende canadagæs i Sønderjylland Canadagås er ikke hjemmehørende i Europa, men vidt udbredt i USA og Canada. Den blev udsat på De Britiske Øer i 1600-tallet...

Nyt fra Projekt hedehøg maj 2020

Nyt fra Projekt hedehøg - 10. maj 2020 Planmæssigt begyndte de første sikre indtastninger i DOF-basen af hedehøg efter den 20. april. Efter en langsom start...

Havørnen i Sønderjylland

Havørnen i Sønderjylland   Ved årsmødet i Projekt Ørn lørdag den 7. marts 2020 i Odense, blev der gjort status over ørnes situation i Danmark. Fiskeørnene...

Boligbirding 2020.

Boligbirding 2020 Håber alt vel her i disse coronatider. Heldigvis er vi ikke så hårdt ramt i det sønderjyske med antal syge som i resten af landet. Men vi...

Toppet lappedykker 13.april

Ynglende toppet lappedykker i Sønderjylland 2020 Status pr. 13. april Ynglesæsonen er lige på trapperne for toppet lappedykker. Man kunne have forventet, at...
   1  2 ... 7