Ynglesucces forbedres af et afgrødematch

Ynglesucces forbedres af et afgrødematch

Her i det yderste nordvestlige hjørne af Haderslev kommune, yngler der stadig en del viber på de dyrkede marker. De vigtigste afgrøder til at bygge rede i er vårbyg og majs. Marker med vinterafgrøder som vinterraps, hvede, rug, vinterbyg m.m. bruges ikke, da de allerede er for høje, når ynglesæsonen går i gang.

De par som vælger at yngle i vårbyg, ser ud til at have haft et godt år. Kornet blevet sået tidligt – faktisk før viberne lagde deres æg – og så var det så tørt og koldt i hele april og maj, at det groede meget langsomt. Det betyder, at viberne i stor udstrækning har nået af få ungerne flyvefærdige inden afgrøden bliver alt for høj. Viber vil kunne se, om der nærmere sig fjender. Så derfor trives de ikke, når afgrøderne bliver over 25-30 cm.

Mange par vælger også at yngle i majsmarker. Disse marker bliver typisk harvet eller pløjet omkring den 1. maj, når viberne har ruget i nogen tid, og nogle gange er der endda små unger. Stort set alt går til grunde når der harves, pløjes, køres gylle og såes. Så må viberne på den igen. De lægger et nyt kuld æg, og der ses ofte par med unger i majsmarkerne i starten af juni måned. Når varmen så kommer – som nu – eksplodere majsen i vækst, og viberne bliver tvunget til at føre ungerne ud til marker med lav vegetation. Dette var jeg vidne til den 26. juni. 

  
Græs og majs op ad hinanden. Foto: Jesper Leegaard

                                
 
Markerne adskilt af vej, som giver endnu en udfordring. Foto: Jesper Leegaard

Mindst tre par viber havde gået med unger i en stor majsmark. Nu var majsene blevet så høje, at de voksne fugle ikke længere kunne spejde efter fjender. Til alt held for viberne var der på nabomarkerne blevet slået græs til ensilage. Viberne havde nu travlt med at guide ungerne over på de nyklippede græsmarker. Jeg talte tre ungeførende par. Det ene par var netop ved at krydse asfaltvejen med ungerne, da jeg ankom til stedet. Selv om det er små veje køres der stærkt, og en bil var få centimer fra at køre en næsten flyvefærdig vibeunge ned. 

Aktionen så ud til at lykkes for viberne. Jeg talte som sagt tre par og så med sikkerhed seks store vibeunger (3,2,1). Græsset vil de næste dage gro hurtig, men om 8-10 dage er ungerne flyvefærdige. Når de kan flyve bliver det meget lettere for forældre-fuglene at føre ungerne hen til velegnede fourageringssteder.

Vibeunge
       Så er vibeungen kommet i sikkerhed på græsmarken. Foto: Jesper Leegaard

Nogle gange er majsmarker fuldstændig omkranset af kornmarker, som er for høje og tætte til at viberne kan færdes i dem. Jeg har flere gange set viber fanget i den slags majsmarker. Det er et underligt syn, når voksne viber skal jage fx en krage på porten, og så bagefter lander hos ungerne i en majsmark, hvor planterne er over 80 cm høje. Om der kommer flyvefærdige unger ud af den slag yngleforsøg, ved jeg ikke noget om, men det skal nu nok lykkes en gang i mellem.

Viberne kæmper i hvert fald for at overleve i det intensive landbrugsland. 

 

Jesper Leegaard

DOF Sønderjylland 27/06/2022/mliin