Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst - status 28. juli 2022

Rdben rundt 1280

Engfugleprojektet

Positive takter i det foreløbige resultat af optællingerne

Engfugleprojektet som omhandler observation og optælling af ynglefugle på den sønderjyske østkyst har i 2022 oplevet stor interesse fra medlemmerne i OAS og DOF Sønderjylland, samt fra en række eksterne organisationer som velvilligt har bidraget med information til projektet.

Årets observationer blev fra projektgruppens side fastlagt til gennemførelse i fire perioder, hhv.

  • 20. april - 1. maj
  • 15. maj - 1. juni
  • 15. juni - 25. juni
  • 1. juli - 15. juli

Observationerne er således overstået for i år og der arbejdes derfor allerede nu med de mange data som observatørerne har indgivet hen over sommeren. Den første gennemgang af data ser overraskende positiv ud da der synes at være langt flere ynglende engfugle, end forventet ved projektets start. De mange data bliver nu filtreret og behandlet yderligere, hvorefter projektet udgiver en sammenfatning som vises på på DOF Sønderjyllands hjemmeside under engfugleprojektet - og i kommende nyhedsbreve.

Med den store tilslutning fra medlemmerne ser vi allerede nu tilbage på første del af et projektforløb som bidrager væsentligt til, at ynglefuglene får så gode vilkår som muligt på vores mange flotte lokaliteter i Sønderjylland. Tak fra projektgruppen til alle som velvilligt har deltaget og bidraget hen over foråret og sommeren. 

DOF Sønderjylland
Peter Damgaard Brusendorf
Projektkoordinator
28. juli 2022/pdb