Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst 2022-2023

DOF Sønderjylland og OAS  i nyt fælles projekt -

Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst 2022-2023

De ynglende eng- og kystfugle har gennem en længere årrække været i tilbagegang i Danmark. I Sønderjylland følges de store bestande af disse arter i Vadehavet af professionelle organisationer som Miljøstyrelsen i Arnum, Århus Universitet, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. Her er der gennem årlige optællinger konstateret betydelige tilbagegange af karakterarter som f.eks. som vibe, strandskade og stor præstekrave.

       

Lille præstekrave - Foto Jesper Leegaard  

 

        Rødben - Foto Bjarne Nielsen

Tilbagegangen af flere af disse arter synes desværre, at være endnu mere markant på strandenge og lignende kystnære lokaliteter på den sønderjyske østkyst. På den baggrund påtager DOF Sønderjylland og OAS sig nu i et fælles projektsamarbejde, at opdatere situationen og se om man kan gøre noget for at forbedre situationen for disse arter.

Projektet løber i 2022 og 2023 under navnet “Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst 2022-2023” og omfatter tre hovedområder i Sønderjylland, hhv. et område syd for Haderslev, på Broagerland og på Als. Der er indledningsvis tale om i alt 34 prioriterede lokaliteter som skal optælles i de tre områder.

De tre projektområder indrammet med blåt.

Lokaliteterne tænkes besøgt af lokalkendte optællere i alt fire gange i løbet af ynglesæsonen, fra 20. april til 15. juli, begge år.

     

Vibeunge - foto Jesper Leegaard

 

   Storspove - Jesper Leegaard

En række optællere fra DOF Sønderjylland og OAS har allerede meldt sig til opgaven, men der er plads til flere deltagere i projektet, som ved tilmelding og hjælp med optællingen sikrer projektet en optimal diversifikation.

                                      

Peter Damgaard Brusendorff 14. november 2021.