Ynglefugle nyt fra Slesvig Holsten

Som medlem af den tyske fugleforening OAG (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg) får man løbende informationer om fuglene i Slesvig-Holsten. Der er lige udkommet et hæfte med beretning om ynglesæsonen 2019, som jeg synes I skal høre lidt om:

  • Kaspisk måge er for første gang fundet ynglende i Slesvig-Holsten, ved Slesvig – og det er ikke langt væk fra os….
  • 6 par blå kærhøg er fundet ynglende i år, pga. store mængder mus.
  • Det samme gælder mosehornugle, hvor man regner med 50-70 par!! – en del kuld er røget i græshøsten i juni….
  • Man kender nu kun et par gråkrage i hele delstaten – man tror det næsten ikke, vel?
  • Bomlærke er stadig en art, som kun findes i det nordlige Nordfrisland, dvs. syd for Tønder samt ved den gamle DDR-grænse. Det er en art, som opfattes som raritet, samtidig med at vi er flere herhjemme som synes den findes overalt, og at den nok er i fremgang vest for motorvejen
  • Biæder er for første gang siden 2015 fundet ynglende, to par ved Ratzeburg helt mod sydøst.
  • Sandterne er gået frem fra 37 til 44 par, sikkert pga. af massivt beskyttelsesarbejde omkring kolonien i de foregående år.
  • Sortstrubet bynkefugl vurderes nu til at kunne være mere almindelig end alm. bynkefugl.(Foto fra Fladså hede)

Jesper Tofft.