Vintertælling af traner i Syd- og Sønderjylland

Vintertælling af traner i Syd- og Sønderjylland

I weekenden den 21. - 22. januar 2023 blev der talt traner på overnatningspladser i Sydjylland. Tællingen foregik i et samarbejde med DOF Sydvestjylland, DOF Sydøstjylland og DOF Sønderjylland. Tranerne tælles mest præcis om morgenen, når de flyver ud på fouragering fra deres overnatningspladser. Om morgenen flyver de normalt først ud for at fouragere når det er blevet lyst, mens de kan komme meget sent tilbage om eftermiddagen/aftenen – nogle gange først når det er for mørkt til at tælle dem. Traner overnatter på uforstyrrede lokaliteter, hvor de kan stå i lavt vand, i sikkerhed for ræve og andre prædatorer.

Traner Sofiedal

Tranen er efterhånden ved at være et hyppigt syn året rundt. Første gang der blev observeret traner i januar måned var i Sønderjylland 2008, i Sydvestjylland 2012 og Sydøstjylland 2015. De følgende år er den del af bestanden som overvintrer i vores område bare steget og steget. Traditionel trækker tranerne til den Iberiske halvø om vinteren, men efterhånden ses der traner fra Sydsverige og hele vejen ned gennem Vesteuropa om vinteren.

Første år vi lavede en koordineret tælling var i januar 2021. Hele 561 traner blev optalt på overnatningspladser denne januardag. Det største antal blev fundet på Råhede Vade, hvor 375 traner blev optalt. Råhede vade er den lokalitet, hvor der suverænt samles flest traner i Sydjylland. På Vaden blev der fx den 10. december 2022 optalt 492 traner.

Januar 2022 blev der optalt 294 traner. Et stort fald i forhold til året før, men i 2021 var der ikke en eneste trane på forlandet ved Råhede og Rejsby.

I år blev det samlede tal for de tre lokalafdelinger 331 traner. Igen i år var der ikke et stort antal traner på Råhede Vade – her var kun to traner i år.

Vintertaelling af traner udklipjpg
Resultat af tælling 21. – 22. januar 2023.

Vi vil forsøge at gøre vintertælling af traner til en fast tradition i årene fremover. På baggrund af de første tre års tællinger, er det for tidlig at konkludere ret meget. Dog kan vi nu se, at tallet for 2021 var høj, fordi et stort antal traner stod på Råhede Vade. Det høje antal på Råhede Vade skyldes sandsynligvis, at det var meget kold på optællingstidspunktet i 2021. Dermed var mange af moserne og søerne inde i landet frosset til, og tranerne var søgt ud til Vadehavet for at finde isfri områder at overnatte i.

Er der til gengæld mildt vejr sidst i januar, er tranerne spredt ud over hele landsdelen, og det kan ikke udelukkes at nogle bliver overset. Så man kan diskutere om ultimo januar er det rette tidspunkt at tælle tranerne på, hvis man vil have det højeste vinter-antal registret.

Skrevet af Aleks Lund og Jesper Leegaard

DOF Sønderjylland
28. januar 2023/mliin