Unge steppehøge i Sønderjylland

1k steppehøge i Sønderjylland

Verdensbestanden af steppehøg er stærkt faldende, men til trods for dette spreder arten sig mod vest. Hvor den tidligere havde sin vestgrænse i Ukraine, breder den sig nu til Vesteuropa med små bestande i Finland, Baltikum, Sverige og sågar Holland og Spanien. Det er en art vi ser mere og mere i vores landsdel og måske kan vi forvente at den også begynder at yngle i Danmark. En fuldstændig aparte tanke for bare få år siden.

Efter at arten er begyndt at yngle fast i Finland i 2011 ses flere og flere 1k steppehøge i Danmark om efteråret. Første observation af en 1k (1k =fugl som er fløjet fra reden dette år) steppehøg i Sønderjylland er fra den 30. august 2005 observeret ved Lebøl, Als. Sidenhen er der sket flere observationer med en svag stigende tendens. (fig.1) Disse ungfugle ses typisk fra medio september og en måneds tid frem. Det antages at de kommer fra steppehøgens vestligste forposter i Finland, Baltikum og måske Sverige. Se fx dette kort (fig.2) som viser en hun steppehøgs trækrute fra Finland til Marokko efteråret 2018 og tilbage i foråret 2019 – lige igennem Danmark.

Fig 1

Den 30. juli i år fotograferer Kim Hagen Andersen en 1k steppehøg ved Torup made på Als. Denne observation er uhørt tidlig og fuglen kan umulig stamme fra de kendt yngleområder nordøst for os. Denne steppehøg er sandsynligvis fløjet fra reden i Tyskland, Polen eller Danmark, men uanset hvilke af de tre lande den kommer fra, er det endnu et tegn på artens ekspansion mod vest. Kim så fuglen om formiddagen den 30. juli og så den også gå til overnatning samme aften. Han beskriver oplevelsen således jeg observerede den vel i en 20 min om morgenen hvor jeg skød billederne. Om aftenen (kl 2000) hvor den gik til ro i sivene så jeg den vel 2 min i lav flugt over en kornmark, hvorefter den landede i noget siv ved kanten af Mjangdam. den landede som hede/rørhøg kan gøre med sådan en halv flikflak hvor den drejer rund og går ned”.

Fig. 2

For at gøre det hele endnu mere spændende blev der også set en 1k steppehøg i det nordtyske den 29-30. juli i år– nærmere bestemt ved mundingen af Elben. Det bliver meget spændende at følge udviklingen i bestanden af steppehøg fremover. I Holland ynglede den for første gang i 2017 og i Spanien 2019. Hunnen i det spanske ynglepar var en af ungerne fra det hollandske ynglefund i 2017…..

Har du lyst til at læse mere om steppehøgens spredning mod vest, så følg disse link:

https://pandion.dof.dk/artikel/steppeh%C3%B8g-har-f%C3%A5et-unger-i-holland-f%C3%B8rste-gang

http://www.magornitho.org/2019/07/pallid-harrier-wintering-morocco/

https://www.birdguides.com/articles/conservation/pallid-harrier-breeds-in-spain-for-first-time/

Jesper Leegaard