Traner i Søgård Mose

En lille beretning fra Egon Iversen

I DOFbasen er der første gang rapporteret traner i Søgård Mose, endda kun en enkelt gang, i slutning af dec. 2007. Derefter bliver der set traner i mosen hvert år. Frem til 2014 var observationerne fåtallige. Men derefter bliver det mere almindeligt at se fouragerende traner i mosen. I 2015 foreligger der således hele 17 observationer spredt over hele året, men fortrinsvis i april måned. Noget tyder på, at tranerne er ved af få behag i mosen, men yngleadfærd er ikke iagttaget endnu. Oftest optræder der dog 2 fugle ad gangen. Det ser altså ud til, at vi er ved at få et stabilt par i mosen. I 2016 og 2017 er billedet nogenlunde det samme. Et tranepar rapporteres oftest fouragerende og nogle gange afvekslende med tranedans. I 2018 er der indtil april rapporteret 24 observationer af et par fouragerende traner, der også viser territorialadfærd ved at forsvare reviret med fremmede fugle. Vi har derfor nu et muligt ynglepar i mosen.

Traner territoriale
Traner i territoriale stridigheder.

Den 14. april er der set en trane visende klar mistænkelig yngleadfærd. Fuglen rejste sig op og pillede ved jorden flere gange, hvorefter den lagde sig igen nogenlunde samme sted i et lavvandet vådområde tæt bevokset med siv. Vandhullet lå ca. 50 m inde i en ubehandlet årgammel majsmark med stubbe fra forrige år. Marken var altså ikke klargjort endnu til den kommende vækstsæson.
I dette sivområde blev fuglen og den beskrevne adfærd iagttaget regelmæssigt i den kommende tid. Her har traneparret valgt at etablere en rede, og er begyndt at ruge. Medens den ene trane var travlt optaget af rugeadfærd fouragerede den anden part i nærheden enten i kort afstand, men er også set opholde sig længere inde i mosen på mosefladen. Denne fugl optrådte som en vogterfugl og opførte sig aggressivt overfor artsfæller, der med mellemrum kom på besøg i mosen.
Bevidst forsøgte jeg ikke at finde reden. Jeg ønskede at undgå menneskelige forstyrrelser i redeområdet. Der er set ræv i mosen ved flere lejligheder, så en mulig forstyrrelse af reden fra den side var en tænkelig fare.

Raeven pa fourageringRæven holder til i mosen. Her er den på fourageringstogt.

Observation af den rugende trane kunne foregå meget let fra fugletårnet i mosen.

Tranens redeTranen i reden i sivbevokset vandhul omkranset af gamle majsstubbe set fra fugletårnet.

Den 17. maj ser vi begge voksne fugle vandrendende rundt meget opmærksomme tæt på redestedet. Det tyder på at rugeperioden er overstået. I stedet er begge forældrefugle begyndt at nurse ungerne i området udenfor reden. Dog ses det tydeligt at reden fortsat er centrum i traneungernes tilværelse.
Den 21. maj sker der noget i redeområdet igen. Nu ser vi kun en traneunge sammen med de voksne fugle fouragere i den sumpede nordøstlige del af mosen. Det ser ud til at tranerne vælger dette område, som centrum for den næste periode i tranefamiliens liv. Fuglene ses dagligt i den del af mosen fra tårnet. Her fouragerede fuglene med unger. De voksne fugle er meget opmærksomme. De reagerer næsten med det samme, når der dukker mennesker op i tårnet. Fuglene trækker sig stille og roligt tilbage og forsvinder ind i birkeskoven nordøst for mosen. En reaktion der er set hver gang, fuglene føler sig forstyrret under fouragering i mosen.

Traner med ungerTranefamilien viser ungerne frem. Foto: Per Hansen

Dagen efter den 23. maj tager en fotograf, Per Hansen, Rødekro, opstilling i tårnet og obser hele formiddagen herfra. Han er heldig og ser traneparret med 2 unger og tager vedhæftede foto af tranefamilien. Vi har fået lov til at bruge hans billeder. Specielt har han hermed dokumenteret tranefamilien med 2 små ugegamle kyllinger.
I de næstfølgende dage kunne man med held opleve familieidyllen i traneparret. Et par uger efter at æggene er klækket, ser vi dog kun en unge. Enten har ræven været på spil eller også er den ene unge forsvundet ad anden årsag. Men kendsgerningen er, at traneparret må leve videre med en unge. Det så heldigvis ud til, at ungen klarede sig fint i Søgård Mose. Den vokser i de kommende uger. Familiens udvikling kunne følges fra tårnet. Herfra blev den ofte set fouragerende i det nordlige område ind mod birkeskoven. Vi bemærkede, at tranefamilien gerne søgte over i sikkerhed i her, når de føler sig forstyrret. Fuglene var meget vagtsomme over for besøgende, der tog opstilling i tårnet. Det gav øjeblikkelig anledning til at tranefamilien reagerede. Stille og vogtende trak de sig derfor tilbage til birkeskoven.
Den 10. august er ungen vokset så meget, at den er flyvefærdig. Arbejdsgruppen er den dag på en rundtur i mosen. Tranefamilien blive skræmt ved denne lejlighed og flyver bort. Men rart, kunne vi konstatere, at ungen er flyvefærdig. Senere hen mod solnedgang vendte tranerne tilbage til mosen for at overnatte her. Det så altså ud til, at fuglene stadigvæk holdt til i mosen. De vante omgivelser trak stadigvæk. Dette var sidste gang, at familien blev set samlet i mosen. Hvor de nu opholder sig, står hen i det uvisse. Men tranen har fået status som ynglefugl i Søgård Mose.