Toppet lappedykker i Sønderjylland

Toppet lappedykker i Sønderjylland

Status pr. 27. juni 2021

Sidste år undersøgte vi ynglesuccesen hos toppet lappedykker. Resultatet viste en meget lille ungeproduktion, og DOF Sønderjylland besluttede derfor at fortsætte undersøgelsen her i 2021. Beslutningen om at fortsætte undersøgelse, var for at se om 2020 var et usædvanligt dårligt yngleår, eller om toppet lappedykker generelt er i krise.

Her ultimo juni er der kun tastet en unge ind i DOFbasen fra Sønderjylland. Det drejer sig om et par med en unge i Nordborg sø på Als. Et resultat som understreger, at toppet lappedykker reelt har et problem i vores landsdel. Toppet lappedykker har en lang ynglesæson, og kan komme med unger hen i august måned, så der vil forhåbentlig vise sig flere unger, men det er svært at forestille sig, at det vil ændre det helt store ved billedet.

           

Som tallene afspejler, er der noget galt, men hvad er mon problemet! Vandkvaliteten er mange steder blevet bedre end for 10-15 år siden, så der burde være fisk nok at fange. I mange søer ser det bestemt også ud til, at der er fisk nok. Der kan ligge mange skarver i søerne, som fisker med stor succes. De mange ynglepar, som ses på velegnede ynglelokaliteter i begyndelse af ynglesæsonen, er stadig på plads, men producere ingen unger. Der ses kun ganske få rugende fugle.

Både i den dansk ynglefugle-undersøgelse ATLAS III og i den store europæiske ynglefugle-undersøgelse EBBA II, beskrives det at toppet lappedykker går frem som ynglefugl. Så der er ingen langsigtet tilbagegang i hverken Danmark eller Europa.

Et bud på at der ingen unger kommer på vingerne fra de sønderjyske søer kan være et stigende prædations-tryk. Det vil være oplagt at give mårhunden skylden, men mink kunne også være problemet, lige så vel som en stigende odderbestand. Måske er det en voksende bestand af havørne, som stresser lappedykkerne, og ikke giver dem ro til at gennemføre et yngleforløb. Der findes endnu intet som kan dokumentere, at prædations-tryk er et problem.

Interessant er det, at blishøne også er i tilbagegang, og at den – som toppet lappedykker - anlægger sin rede i rørbræmmerne.

Har du oplevelser med toppet lappedykker, som kan fortælle noget om, hvorfor de har så dårlig ynglesucces, vil det være meget interessant at høre fra dig.

Jesper Leegaard