Tontoft Nakke

En artsrig lokalitet  på Nordals.

Man kan tage til mange gode lokaliteter på Als og i Sønderjylland, men en lokalitet skiller sig ud fra de andre. Nemlig Tontoft Nakke på Nordals som især er en meget fin forårs træklokalitet, men også god for en hel del trækkende fugle om efteråret.

Denne lokalitet besøgs af mange fuglearter både forår og efterår, og på grund af dette får man ret hurtig mange fuglearter i bogen. På trods af ret så få observationstimer sammenlignet med andre lokaliteter, kan man se rigtigt mange arter. 

I 2019 havde jeg sat mig for at besøge lokaliteten hele året rundt. Det blev til 190 fuglearter bare ved stort set at stå et sted. For næsten hvert besøg til Tontoft Nakke beriges man med nye årsarter. Man skal tænke på, at disse besøg kun er baseret på weekend observationer og 99 procent af obsene er gjort af en person. Ved daglige observationer ville der uden tvivl kunne kommer over 200 arter i bogen.

  gul vipstjert

Flest arter er set i trækperioden der strækker sig fra foråret til sent på efteråret. Foråret med det store træk af små- og rovfugle fra februar til og med maj måned. Efteråret med det store træk af havfugle plus et pænt træk af små-, vade- og rovfugle. Jeg forsøgte lige til det sidste til og med d.31.12 at få skrabet flere arter i bogen, men uden held. I 2020 forsætter jeg observationerne ved Tontoft Nakke og det bliver spændende om jeg slår antallet fra 2019.

Ud over de almindelige årsarter suppleres det med mange halvsjældne fugle. Hvert år øges lokaliteten med helt nye arter og derved er der pt. set 250 arter bare på denne ene lokalitet. 

En forøget fokus på denne lokalitet, baseret på flere besøg af ikke kun én observatør, vil utvivlsomt give flere årsarter og nye arter.

Det er jo ikke fordi lokaliteten kun giver nye årsarter og nye arter, men også at lokaliteten gang på gang giver nye overraskelser i form af store antal af én art. Ofte finder man en art, man ikke forventede eller man kun kunne ønske at få ved Tontoft Nakke. Enten fordi arten optræder uden for det store forårstræk eller fordi den ikke ses andre steder i så store antal.  

Jeg kan nævne flere eksempler ud af mange. Fx så jeg i år hele 9 storkjover på forholdsvis få timers observationer. En art man kun ser meget få gange på Als. I august sås over 1000 fjordterner, som kom trækkende og mange gange tæt på. En flot 2k han steppehøg kom trækkende over havet i september. En art man faktisk ellers kun ser ganske få gange om foråret eller om efteråret ved Sønderskoven på Sydals. Lille kjove, som i år blev set mange steder, men ikke tidligere var set på Nakken trods talrige ture, dukkede pludselig også op.

En anden art, som jeg heller ikke forventede at se eller høre ved denne lokalitet, var en plettet rørvagtel. Grunden til at den pludselig dukkede op, var fordi engen var blevet oversvømmet og godt sumpet lige det år i maj måned. Det passede lige denne art, så den sang i mange dage lige ud for min sædvanlige observationsplads. Så fordi dette er en  træklokalitet, som tiltrækker mange fugle, vil fugle som denne også ses. Grunden til den så ikke var set tidligere, skyldes den manglende sump på strandengen. Vagtlen som høres i kornmarkerne næsten hvert år vil være der, fordi biotopen som passer fuglen, er tilstede. 

Vand er lige det der mangler på engen sent forår og sommeren igennnem. Den lille sø der dannes om vinteren og foråret besøges af mange ænder og vadefugle. Desværre forsvinder den helt ret hurtig i maj / juni når solen tørre hele området. En effektiv dræning af strandengen forhindre en lavvandet sø at etablere sig. En etablering af en lavvandet sø, vil helt sikkert give mange flere vadefugle og mange ænder og alene det vil udvide det i forvejen høje antal fuglearter.

Sjove arter dukker også op på denne lokalitet, som f.eks i år hvor der i en flok canadagæs befandt sig en magallangås. I en anden flok canadagæs var der en indisk gås. Selvom disse ikke høre til i den danske natur er det alligevel sjovt at se sådan nogle eksotiske fugle. Disse fugle følger jo bare de trækkende fugle og så ses de på denne fremragende lokalitet. Nogle fugle er bare sikker hvert år ved Nakken som eksempelvis pirolen. I maj bliver man opmærksom på arten, på grund af det melodiøse kald eller sang fra trækronerne ved p-pladsen for enden af Gammelskovvej. Det absolut nordligste punkt på nakken. Eller man ser den komme trækkende forbi obs-pladsen. Den har været sikker på lokaliteten i mange år. Andre arter som bl.a. karmindompap burde man også kunne se hvert år, men det sker ikke. Måske fordi man ikke hver dag er på lokaliteten, lige i den tid hvor fuglen trækker. Store mængder gule vipstjerter, som kommer trækkende eller raster er også et tilbagevendende fænomen. Det kan i tælles i tusinder bare på en dag.

En anden fugl, som bare også er stensikker at se, er Islommen. Den store robuste lom, som nogle gange ses flyve med åben næb, kommer tit forbi Nakken. Den flyver enten mod vest eller øst over havet eller kommer inde fra land og forsætter ud over havet. Denne fugl er også set andre på Als men bare ikke hvert år. Der kunne sikkert ses flere islommer på toppen af Als hvis man tog sig tid til at komme hver dag. 

Sådan går det hvert år på toppen af Als. Det er absolut et besøg værd, hvis man ikke ved hvor den næste tur skal være. Det skal bare ikke være en smuttur på en halv time. Det får man ikke noget ud af. Tag jer tid til at kigge ud over havet, engen, stranden og baglandet. Hvis der umiddelbart i det første ikke ses fugle, så vil der være altid være fugle som fouragere på engen, fugle der raster på havet, fugle der flyver over én eller skjuler sig i en busk, men som afsløre sig selv fordi de kommer med et kald. Lige pludselig har man en fugl, som man har søgt efter i langt tid på forskellige lokaliteter. Simpelthen fordi det er en træklokalitet, så ser man en fugl, som ikke lige høre til på denne biotop. Eksempelvis en fugl som skovpiberen eller ringdroslen som fouragere på den bare mark.

Tidspunktet hvornår man kommer er afgørende for, hvornår man ser en af de ovennævnte fugle. Det bedste tidspunkt er helt klart fra en halv time før solopgang og 3 timer frem. I perioden hvor rovfuglene trækker fra formiddagen til kl.15. Det mest artsrige tidspunkt er fra solopgang og 3 timer frem. Der er der mest gang i småfugle men også meget gang i havfuglene. Det er især lige det tidspunkt hvor jeg ser Islommen og smålommerne. Altså lige i trækperioden.

Noget der kan ødelægge en ellers god tur til Nakken er forstyrrelser i form af jagt , kitesurfing , løse hunde og fiskeri. Dog er der for det meste stille og roligt ved denne dejlige lokalitet. Der er ingen trafik og få mennesker, så det er nemt at høre naturens lyde og fuglenes stemmer. 

Mvh Dennis Langholz 

Godt nytår.