Status over de sønderjyske hvide storke

Status over de sønderjyske hvide storke pr. 19. juni 2022

Der er i 2022 fire par hvide storke i Sønderjylland. Alle fire par har lagt æg, i modsætning til sidste år. I 2021 var der tre par, som lagde æg – Smedager, Rens og Broderup – mens der var et par i Bjerndrup, som ikke lagde æg.

Smedager: Samme par som sidste år. Parret bliver fulgt tæt af kameraet på TV-Syd. Der blev lagt fem æg, som alle klækkede. Desværre var det meget tørt i starten af maj, hvor æggene klækkede, så de voksne fugle kunne ikke skaffe føde nok til alle ungerne. Så desværre døde de tre sidst klækkede unger. Der bliver lagt tilskudsfoder ud til storkene, men når ungerne er små, så er regnorme, larver og snegle de primære fødeemner. Først når ungerne har en vis størrelse, kan de spise fisk og kyllinger. Nu er der to store unger i reden.

Storkeparret i Smedager
Storkeparret i Smedager Foto: storkene.dk

Broderup: Samme par som sidste år. Efter en turbulent opstart, hvor et andet par blev fordrevet fra reden, gik parret i gang med årets ynglesæson. Alt gik som det skulle i den indledende fase med æglægning og rugning. Den 9. maj besluttede et par nilgæs, at de ville have reden. Nilgæssene nærmest bombede sig selv ind på reden og fortrængte storkeparret. Storkenes æg blev formentlig smadret under tumulten i reden. Den ene af nilgæssene blev kort efter skudt – hvilket er helt lovligt, da nilgås betragtes som en invasiv art – men storkene lagde ikke et nyt kuld æg. Parret holder stadigvæk til ved reden, men tager nogle gevaldige udflugter rundt i landsdelen. Det par, som var i Broderup til at starte med, valgte desværre at flytte til en rede syd for grænsen, efter at være blevet fortrængt fra reden.

Storkene fra Broderup
Storkene fra Broderup Foto: storkene.dk

Rens: Her yngler i år det par, som var i Bjerndrup 2021. Parret startede i ynglereden fra sidste år, men flyttede så til en anden rede i Rens. Opstarten på ynglesæsonen var meget voldsom, da der var heftige kampe med det par, som ynglede i Rens sidste år. Parret fik dog lagt æg, og rugeperioden gik fuldstændig planmæssigt. Den 31. maj ses for første gang en unge i reden, og sidenhen er der observeret mindst to unger i reden. Rigtig fint at dette unge storkepar ser ud til at lykkes med unger allerede det første år.

Jejsing: Her yngler i år det par, som sidste år ynglede i Rens. Jejsing er ny storkeby, og her har så vidt vides ikke ynglet storke i over 70 år. Parret etablerede sig hurtigt på reden og fik lagt æg. Den 11. juni ses den første unge i reden, og pt. er der hele fire unger i reden. Parret er et erfarent ynglepar, men lokaliteten er ikke videre storkeegnet. Parret tager meget af det udlagte tilskudsfoder.

Storkene med unger i Jejsing
Storkene med unger i Jejsing Foto: storkene.dk

Der er i Sønderjylland mindst 50 tomme storkereder, så derfor kan det virke mærkeligt, at storkene absolut skal slås om den samme rede. Det var tilfældet i både Broderup og Rens. Årsagen er nu nok meget nærliggende. For storke gælder det om at få det bedste yngelområde, hvor de kan skaffe føde til årets unger. Derfor giver det mening, at man vil forsøge at overtage en besat rede. En allerede besat rede må betyde, at området kan frøføde et storkepar.

Ud over de fire par i Sønderjylland er der yderligere fire par hvide storke i Danmark i år. Tre par som ikke har lagt æg, men som er stabile ved en rede i henholdsvis Ribe, Bækmarksbro og Revn på Djursland. Endelig er der storkeparret i Gundsølille på Sjælland, som har hele fem store unger.

Jesper Leegaard
DOF Sønderjylland - 19/06/2022/MLIIN