Skarv i Danmark 2022

Ynglebestand af skarver i Danmark 2022

Så er den årlige rapport om skarver udkommet. En meget grundig rapport, som viser hvor omhyggelig den danske ynglebestand bliver fulgt – og er blevet fulgt gennem mange år.

I Sønderjylland har vi fire skarvkolonier: Gråsten Slotssø med 22 par, Hopsø med 560 par, Oldenor med 210 par og Bundsø med 255 par. Så ud af den danske ynglebestand på 30.266 par, har vi i Sønderjylland 1.067 par.

Se den flotte rapport her.