Retningslinjer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR
NATURFOTOGRAFER
 
VEDTAGET PÅ ÅRSMØDET I BIOFOTO I 2017. BIOFOTO ER
NORGES STØRSTE FORENING FOR NATURFOTOGRAFER.
 
1 KRAV TIL KUNDSKAB, VEJLEDNING OG DISKRETION
 
1.1 Sæt dig ind i lovgivning og færdselsrestriktioner, hvor du befinder dig. Skaf dig viden om konsekvenserne
af det, du gør i naturen, sådan at du ikke udsætter fugle og andre dyr for unødvendig fare og
stress. Lær dig, hvordan de reagerer på trusler og følg med i, hvordan de tackler dit nærvær. Tag
hensyn til, at der er store forskelle mellem individer og forskellige arter.
1.2 Vær ikke bange for at vejlede andre og sig fra, hvis du ser adfærd, som er til gene eller skade for fugle
og andre dyr.
1.3 Tænk over konsekvenserne ved at sprede kendskabet til sårbare forekomster. Ikke alle er lige så
hensynsfulde som dig, og den samlede belastning kan blive for stor.
1.4 Tag ekstra hensyn til fugle og andre dyr i situationer med mange fotografer eller andre besøgende.
Aktiviteter som er ok, når man fotograferer alene, er ikke nødvendigvis lige så godt, når der er mange
besøgende på en gang eller meget trafik over lang tid.
 
2 VARSOM FÆRDSEL
 
2.1 Vis hensyn til både dyr, vegetation og kulturminder, hvor du er, uafhængigt af hvad du fotograferer på stedet.
2.2 Vær specielt forsigtig nær spillepladser, ynglepladser og overnatningspladser. Fotografering på disse
steder er problematisk. Husk at predatorer kan plyndre reder, hvis de voksne skræmmes bort. Sørg for
at have indgående kendskab til arten, sådan at du ikke stresser dyret ved din tilstedeværelse. I mange
tilfælde er den slags fotografering ikke tilrådelig og heller ikke publicering af billederne. Rør ikke
vegetationen i nærheden af reder eller hvilepladser, den udgør et vigtigt skjul og beskyttelse.
2.3 Tag særlig hensyn til fugle på træk og store ansamlinger af fugle. De er ofte trætte og trænger til at få
ro og tid til at søge føde.
2.4 Ved fotografering af planter, specielt truede arter, er det vigtigt at undgå at træde vegetationen ned
omkring forekomsten. Forekomsten kan være større, end du ser ved første øjekast. Forlad området, så
det i størst mulig grad er ligesom, da du kom.
 
3 INDGREB, MANIPULERING, TEKNISKE INDRETNINGER
 
3.1 Det er ikke acceptabelt at stresse eller at provokere adfærd frem hos dyr eller at skræmme fugle op for
at få flugtbilleder.
3.2 Afspilning af lyd stresser fuglene. Vær varsom med brug af lyd. Du stjæler fra fuglenes værdifulde tid og
energireserve.
3.3 Dronefotografering af dyr og fugle frarådes. Skadeomfanget er for stort.
3.4 Vær varsom med brug af blitz ved fotografering af dyr i mørke.
3.5 Før udsætning af vildtkameraer skal man have tilladelse fra grundejeren.
3.6 Fodringspladser kræver tilladelse fra grundejer, pladsen skal forsynes med navn og telefonnummer,
den skal placeres afsides, holdes ren og overholde fødevaremyndighedernes krav, ligesom det udlagte
foder ikke må indeholde rester af ammunition. Hvis du starter fodring, så gør det gennem hele vinteren.
 
4 PUBLICERING OG BILLEDBRUG
 
4.1 Vær ærlig, når du fremviser eller publicerer billeder. Læg ikke skjul på metoder som lokkemidler, fodring og
andet, som kan have påvirket adfærden hos dyrene på billedet. Gør det klart, hvis det drejer sig om individer, som er indfanget, eller der er tale om socialiserede dyr. Billedtekster må ikke fordreje billedets indhold.