Punkttælling med Thomas Vikstrøm

Temadag om Punkttælling 2.0 på Kær Vestermark samt Sønderborg Vandrehjem

DOF-Sønderjylland inviterer til Punkttællingsdag

onsdag den 30. juni kl. 14:00-20:00

 

Vi vil gerne invitere nuværende tællere og andre interesserede til en eftermiddag og aften om punkttællinger og spontantællinger. Om eftermiddagen fra kl. 14:00-16:30 demonstreres det på Kær Vestermark, hvordan man laver sådanne tællinger, og deltagerne kan selv prøve det.

Mødested kl. 14:00 ved gården Frydendal, Skydebanevej 1 a på Kær Vestermark i Sønderborg.

Resten af arrangementet foregår på Sønderborg Vandrehjem, Kærvej 70 i Sønderborg.

Kl. 17:00-18:00 byder vi de tilmeldte til hele arrangementet på lidt aftensmad (smørrebrød med drikkelse).

Kl. 18:15-20:00 holdes der indlæg og diskussion om nyhederne i Punkttællinger 2.0, om det nuværende projekt og meget mere.

Du kan vælge at deltage enten i hele arrangementet eller kun om eftermiddagen eller om aftenen.

Det er projektansvarlige Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus, som står for arrangementet.

Nyt stort feltprojekt i DOF!

Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram.

Projektet indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Indførelse af helt nye, såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og sted – i et fastlagt kvadratnet – for en tælling på fem minutter, som ikke behøver gentagelse. Der vil blive udviklet en app til brug herfor, men tællingerne vil også kunne indtastes på pc mv. Spontantællingerne skal bl.a. bruges til løbende at skaffe let tilgængelig viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling og til at sammenligne metoden med de eksisterende punkttællinger.
  • Afprøvning af soundscape-undersøgelser, dvs. automatiske lydoptagelser som supplement til de klassiske optællingsmetoder. Dette udføres primært af projektledelsen.
  • Igangsættelse af flere klassiske/almindelige punkttællingsruter, især i landbrugslandet og om natten.
  • Indførelse af en tredje, årlig punkttælling, nærmere bestemt i det tidlige forår for at dække standfuglene og kortdistancetrækfuglene bedre.
  • Undersøgelser af betydningen af høretab hos ældre punkttællere, da dette har vist sig at være et problem i forbindelse med dækningen af i hvert fald enkelte arter som fx fuglekonge.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Bjarne Nielsen.

Send en mail til birdingdk@hotmail.com eller sms på 61675168 senest den 23. juni og angiv, om du ønsker at deltage i hele arrangementet, kun om eftermiddagen eller kun om aftenen. Dette er nødvendigt bl.a. for at kunne bestille mad til dem, som deltager i hele arrangementet.

Husk at skrive, at det drejer sig om Punkttællingsdag den 30. juni 2021.