Projekt hedehøg juni 2021

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg - 15. juni 2021

 

Hedehøg-året er nu kommet i gang. Selv om mange hedehøge ankom planmæssigt primo maj, så skulle vi helt hen i slutningen af maj før varmen kom, og hedehøgene gik i gang med æglægningen. Det er omkring 10 dage senere end foregående år.

Hedehøg par som parrer sig.

Årets første rede blev hegnet den 25. maj. Når sæsonen kommer så sent i gang er det indlysende, at mange par vil få ungerne sent på vingerne. Desto vigtigere er det, at få rederne fundet, da ungerne ikke vil være flyvefærdige før kornhøsten går i gang.

Som det kan ses på fotoet herunder, så får langt de fleste indhegninger strømmen fra et solcellebatteri.

Svend Anker Schwebs ved færdigopsat rede-indhegning.   Foto Aage Matthiesen

Sæsonen 2020 var usædvanlig dårlig med kun 13 sikre ynglepar. Selv om årets ynglesæson kun lige er startet, så er der allerede nu, fundet flere par end sidste år.

Nedenstående tabel viser hvor mange der er fundet fordelt på kommunerne:

Ser du en hedehøg er det vigtig at du enten kontakter en af os Feltarbejder, eller taster fuglen ind i dofbasen. Når du taster i dofbasen, så kom med så mange informationer som mulig – køn, adfærd, præcis placering m.m. Jo flere oplysninger der er, des nemmere er det at afgøre, om der er tale om en ynglefugl.

Læs mere om projekt hedehøg her:

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/projekter-om-hedehogen

Lad os håbe den optimisme vi har nu, i forhold til årets ynglesæson, varer ved.

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg