Projekt hedehøg juli 2021

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg – 18. juli 2021

Midt i juli plejer vi at se de første unger flyver af rederne. Det kommer ikke til at ske i år. På grund af det kolde vejr i maj, kom ynglesæsonen sent i gang, og vi vil første se unger på vingerne i de sidste dage af juli.

Den 18. juli blev de første unger ringmærket. Der var to kuld unger som havde nået den rigtige alderen – omkring tre uger. I det ene kuld blev der ringmærket fire unger, mens der i det andet kuld kun blev ringmærket en unge. I reden med én unge, kan der havde gemt sige endnu en unge uden for reden.

Natur-interesserede unge mennesker ser på den netop ringmærkede hedehøg.

Hedehøgens unger kan nemlig godt finde på bevæge sig få meter væk fra reden, inden de kan flyve, og gemme sig i vegetationen. Derved minimeres risikoen for at alle unger bliver ædt af en større rovfugl, som har opdaget. Denne adfærd er endnu en god grund til at hegne reden med tætmasket fårehegn, så ungerne bliver inden for hegnet. For det hjælper jo ikke meget, at en mejetærsker kører uden om reden, hvis ungerne sidder i kornet rundt om reden.

I år har vi sat strømførende hegn rundt om 15 reder. Enkelte reder er blevet forladt af forskellige årsager, men der er pt. 12 hegnede reder med unger.

Hedehøg hun holder øje med omgivelserne fra redeindhegningen.

Hedehøgene yngler ret spredt i landsdelen i år. Der er flere par spredt i det traditionelle yngleområde, som dækker området ved Skærbæk og Ballum. Langs Ribe å systemet er der også enkelte par. Helt i sydøst er der fundet et ynglepar ved Rens, og ved Gamst engsø øst for Vejen er der også et sikkert ynglepar.

Inden for den næste måned, har vi et tal for årets ungeproduktion. Det ser på nuværende tidspunkt ud til at blive et ret gennemsnitteligt år for de danske hedehøge.

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg