Projekt hedehøg august 2021

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg – 19. august 2021

Medio august har mange hedehøge allerede forladt Danmark. Arten er groft sagt kun her i landet i fire ud af årets tolv måneder – så kort en periode har vi, til at glæde os over den elegante rovfugl.

Sæsonen har som vanligt været præget af op- og nedture. En af sæsonens positive resultater, har været det forholdsvis høje antal ynglepar. Det ser ud til at vi kommer til at lande på 25 - 30 ynglepar, hvilket er over de seneste års gennemsnit – måske et resultat af de store antal udfløjne unger i 2018 og 2019. Desværre så var der flere par som ikke kom i gang med æglægning, eller også opgav de efter kort tid. Det er svært at pege på årsager til dette, men det kan skyldes, at der har været få mus i år. Det kan heller ikke udelukkes at det kolde vejr i maj, hvor de normalt ville starte æglægning, bevirkede at de simpelthen sprang en sæson over.

På skemaet herunder fra Projekt hedehøgs årsrapport 2020, er de tidligere års ungeproduktion vist (den røde kurve) og antal ynglepar (blå søjler):

 

Sæsonens dårligst oplevelse blev tabet af to ungekuld i samme mark. Yngleforløbet havde udviklet sig planmæssigt, og parrene blev set fodre ungerne regelmæssigt, indtil der pludselig en dag blev stille over marken. Ingen af de voksne fugle lod sig se, efter flere timers observation. Ved en redekontrol kunne det konstateres at hele 10 unger – rede med fire og rede med seks – var døde. Meget tragisk og nærmest katastrofal for årets bestand, når to kuld næsten flyvefærdige unger dør. Ungerne er sendt til obduktion, men om det giver et svar ved vi endnu ikke.

Der vil flyve omkring 25 unger fra rederne i år, hvilket er en anelse under gennemsnittet for de seneste år. Der er kommet flyvefærdige unger fra alle dele af yngleområdet. Således er der, ud over kerneområdet, også kommet flyvefærdige unger fra Rens i Aabenraa kommune og Gamst i Vejen kommune.

                                    

En flaske vin pr. hegnet rede til lodsejerne                                         Svend Anker Schwebs nedtager hegn – foto Klaus Bo Jensen

De sidste rede-indhegninger bliver rullet sammen i disse dage, og lodsejerne takkes med en god flaske vin. Godt samarbejde med lodsejerne er afgørende for Projekt hedehøg, og som vanligt har der langt overvejende været en positiv indstilling til, at beskytte rederne i de dyrkede marker.

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg