Pibesvanetur til Slesvig-Holsten

Pibesvanetur til Slesvig-Holsten

DOF Sønderjylland mødes af og til med vores kollegaer i Slesvig-Holsten – foreningen OAGSH.de - https://oagsh.de/ .Corona-perioden har skabt lidt uorden i hvor regelmæssigt vi mødes, men den 26. februar i år skulle vi endelig mødes igen.

Vi var fire som tog turen fra Sønderjylland, for at mødes med 12 tyske kollegaer i naturområdet Alte Sorge-Schleife, som ligger lige nord for Storkebyen Bergenhuse. Området er bl.a. kendt som en vigtig rasteplads for pibesvaner. Vi kom af sted i god tid, så vi nåede lige at køre et smut ind i Bergenhusen, for at se om der skulle være nogle storke. Vi så seks storke, men det er uvist om de alle var fugle som har overvintret eller der allerede var kommet trækfugle syd fra. Vi fik derefter en introduktion til området og blev så fragtet rundt i en overdækket vogn trukket af en traktor.

Frokost i solskin ved floden Trenenjpg
Frokost i solskin ved floden Trenen

Alte Sorge-Schleife er en indlandslokalitet, men området minder om marsklandskabet i Sønderjylland. Et cirka 1.000 hektar stort område med græsmarker, kanaler og grøfter. 3.000 pibesvaner var blevet optalt i området dagen før vi kom. Den delbestand som vi ser i Vesteuropa består af omkring 12.000 individer, så der er altså 25% af bestanden samlet her. Ud over den bestand som trækker til Vesteuropa, er der en lille bestand på omkring 2.000 individer, som overvintrer omkring det Kaspiske hav. Desuden er der en stor bestand på omkring 140.000 pibesvaner som yngler i det østlige Sibirien, og overvintrer i Kina og Japan.

Biolog Lisa Vergin var guide på turen, og fortalte meget detaljeret og engageret om pibesvanerne og et projekt med både halsmærkede pibesvaner og GPS-mærkede pibesvaner. De GPS-mærkede pibesvaner kan følges døgnet rundt, og det var spændende at se, hvordan hun klikkede ind på et individ, som opholdt sig på marker øst for Lindet skov. Vi kunne her se, hvordan den – nat efter nat – fløj til overnatning i Hønning mose. Der kan læses meget mere om projektet her. Du kan finde et direkte link til kortsiden her

Traktortur rundt i omradetjpg
Traktortur rundt i området

Efter turen rundt med traktor og vogn, blev vi inviteret på frokost i byen Svavsted, hvor vi sad med udsigt over floden Trenen – meget idyllerisk. Efter frokosten var vi ude i en stor højmose – Wildes Moor bei Schwabstedt – her går en stor del af pibesvaner til overnatning. Derefter gik det hjemad, hvor vi i bilen diskuterede, hvilket område vi skal vise dem, når de kommer til Sønderjylland. En ikke hel let beslutning.

Tekst og Foto: Jesper Leegaard

DOF Sønderjylland
27. februar 2023/mliin