Overvågning af dværgterne og hvidbrystet præstekrave

OVERVÅGNING AF DVÆRGTERNE OG HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE
 
DOF-Sønderjylland, Tønder kommune, Nationalpark Vadehavet og NST-Vadehavet har i flere år arbejdet for at sikre de ynglende dværgterner og hvidbrystede præstekraver på Rømø. Dels er kolonierne blevet kortlagt og antallet af ynglepar opgjort, dels er den største koloni (på Rømø Sønderstrand) blevet indhegnet for at undgå færdsel af turister, hunde, heste m.v. samt især prædation af ræv. Denne indhegning har - ligesom en indhegning på Fanø - virket fint.
 
Alligevel risikerer en del reder at blive ødelagt bl.a. som følge af oversvømmelser ved ekstraordinært højvande.
Vi savner desværre data for ynglesuccesen hos de 2 arter. Det håber vi du kan hjælpe med at skaffe.
Når vi ved, hvor de største kolonier er placeret i den forestående ynglesæson, kan vi dels sørge for indhegning, dels få overblik over æglægningstidspunkt og dermed også tidspunkt for klækning.

 
Men det kræver at der er et korps af frivillige, der vil være med til overvågningen. Hvis du vil hjælpe med kan du sende en mail til Martin Iversen på martin.iversen@dof.dk
 
Vi vil så forsøge at koordinere overvågningen, dvs give tips om hvor og hvornår der især er behov for observationer. Det drejer sig især om registrering af territoriehævdende fugle, rugende fugle, ungeførende fugle. Men også om fugle, der måske har opgivet at yngle. Men det drejer sig også om ikke at forstyrre unødigt.
 
Dværgterne starter typiske æglægningen medio maj og ruger 19-22 dage.
Hvidbrystet præstekrave starter også æglægning medio maj og ruger 24-27 dage.
 
Du behøver ikke binde dig for flere observationsdage. Men hvis du alligevel besøger Rømø på en fugletur, vil det være fint hvis du også vil give et nap med for at sikre dværgternerne og de hvidbrystede præstekraver.
 

mvh Martin Iversen