Optælling af pibesvaner

Overblik over pibesvane-optælling i Syd- og Sønderjylland d. 10.-12.dec. 2021

Jeg har nedenfor lavet en sammenstilling af de målrettede observationer af pibesvaner, som er gjort i den forløbne weekend i Syd- og Sønderjylland, hvor vi har forsøgt at få dækket de vigtigste kendte rastelokaliteter. Og her især overnatningspladserne, hvor arten ofte optræder mere stabilt end ude i landbrugslandet, hvor de kan skifte fra område til område alt efter hvor der aktuelt er noget at spise.

Der sker som led i en europæisk total-optælling, hvor der er særligt fokus på andel af unger i bestanden. Ungeproduktionen ligger lavt, endda for lavt, så bestanden af pibesvaner er i tilbagegang.

Det samlede antal i nedenstående liste er 655 pibesvaner, heraf 57 unger, (natrast + dagrast lagt sammen, idet vi antager, at det i hovedsagen ikke er de samme fugle). Det er under det halve af sidste års resultat på samme årstid, som var på 1573 fugle. Men med en ungeandel på 7,8 % ligger vi lidt højere i 2021 end i 2020, hvor ungeandelen af de sete fugle lå på 6,4 %. Kuldstørrelse blandt samtlige kuld er 1,8 unge pr. kuld mod 1,7 sidste år.

Der kan næppe være tvivl om, at fuglene i år er trukket hurtigere igennem vores område. Vurderet ud fra iagttagelser fra Stevning Dam, hvor jeg tæller to gange om ugen, er det sket i slutningen af november og omkring d. 1. december, hvor der sås 200 her, i weekenden var der stadig 60, og nu er der ingen. Sidste år sås mellem 400-900 overnattende pibesvaner over 3 uger ved månedskiftet nov-dec. i Stevning Dam

Bemærkelsesværdigt er det også at kendte overnatningssteder som Ribe Østerå, Bremsbøl Sø og Ubjerg Nørresø viste sig at være tomme for pibesvaner. Som det fremgår af nedenstående liste, er der set mange svaner i strøget langs Sønderåen, og her har man i tidligere år kunnet se fugle flyvende til vestfra, dvs. sikkert fra søerne syd for Tønder. Men her var ingen overnattende på de samme dage (kun sangsvaner). Så de mange pibesvaner ved Rens osv. må have overnattet ukendte steder, måske på periodisk oversvømmede enge langs åer.

Nedenstående data sendes nu snart til den internationale koordinator i Holland.

 

Deltagere i optællingen:

Aage Matthiesen, John Frikke, Bjørn Frikke, Aleks Lund, Jesper Tofft, Chris Seaton, Jesper Leegaard, Gerda Bladt, Harry Antonisen, Martin Iversen, Carl Schneider og Poul Junk.

 

/Jesper Tofft, d. 16. dec. 2021