Nyhedsbrev - Projekt Hedehøg, maj 2023

Nyhedsbrev fra Projekt Hedehøg, 16. maj 2023

Det er altid spændende når ankomst-tidspunktet for årets hedehøge nærmer sig, og den 20. april ses årets første hedehøg. Vejret var koldt den første uge af maj, men alligevel steg antallet af hedehøge. De seneste varme dage har givet endnu flere, og når vi kommer hen omkring den 20. maj er de stort set alle på plads.

hedehog maj2023
Hedehøg par som man ofte ser dem – i vejkanten.

Sidste år var der forholdsvist få indtastninger af hedehøge i DOFbasen, men tallet i år ligger derimod i den høje ende. Håber det kan tolkes som godt nyt.

283 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2023.

149 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2022.

223 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2021.

274 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2020.

266 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2019.

361 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2018.

229 indtastninger i DOFbasen fra første ankomstdato til 15. maj 2017.

Hedehøgene bruger de første uger på at finde et egnet ynglested. Meget ofte vender de tilbage til sidste års ynglelokalitet, men da dette ofte er en dyrket mark, er det bestemt ikke sikkert at den kan bruges igen. Hvor der sidste år måske var en velegnet mark med vinterbyg, kan der i år være kartofler. Så må hedehøgene lede efter et nyt sted.

Ofte kredser hedehøgene meget aktivt rundt over en egnet mark i dagevis. Det er sandsynligvis for at kontrollere, om der færdes prædatorer som fx ræve i marken. De leder helt sikkert efter et hjørne af marken, hvor der ikke færdes fjender, som kan tømme reden for æg eller unger.

 kort hedehog
Kortet viser hvor der er observeret hedehøge fra 1. maj til 15. majDOFbasen.

Det ser ikke ud til at de er begyndt at lægge æg endnu, men i løbet af næste uge vil mange af parrene begynde på æglægning. Så gælder det om af finde rederne og få sat det strømførende hegn op. Både for at sikre mod rovdyr, men også for at sikre mod at rederne ikke går utilsigtet tabt ved markarbejde.

Organisatorisk er der ikke ændret noget i Projekt hedehøg i forhold til sidste år. Du kan se kontaktoplysninger her:

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/projekter-om-hedehogen/kontakt

Ser du en hedehøg er det vigtig at du enten kontakter en af os Feltarbejder, eller taster fuglen ind i dofbasen. Når du taster i dofbasen, så kom med så mange informationer som mulig – køn, adfærd, præcis placering m.m. Jo flere oplysninger der er, des nemmere er det at afgøre, om der er tale om en ynglefugl.

Læs mere om projekt hedehøg her:

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/projekter-om-hedehogen

Lad os håbe hedehøgene får en fremragende ynglesæson i 2023.

 

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg

DOF Sønderjylland
17. maj 2023/mliin