Nyhedsbrev Projekt hedehøg - maj

Nyhedsbrev fra Projekt hedehøg - 17. maj 2021

 

Årets hedehøg sæson er gået i gang. Den første fugl blev set ret tidlig – allerede den 16. april. Vi skal dog frem til de sidste dage af april, før der for alvor kommer hedehøge til yngleområderne. Selv om det har været et meget koldt forår, så er antallet af observationer i dofbasen ikke meget mindre end foregående år. Der ses et fald på omkring 10% i forhold til sidste år.

Fordi det har været så koldt, er hedehøgens foretrukne afgrøder til redeplacering – vinterhvede og vinterbyg – meget lav. Hedehøg begynder tidligst at bygge rede, når vegetationen er omkring 40 cm høj. Her medio maj er vinterhveden stadig for lav, mens vinterbyggen først nu er begyndt at opnå den rigtige højde. Vi holder derfor meget øje med, om hedehøgene vælger at yngle i rapsen, som er rigelig høj. Raps kan give flere problemer for hedehøgene. Efter afblomstring lægger rapsen sig, som en dyne hen over rederne. En dyne som hedehøgene kan opgive at gennemtrænge, og reden derfor opgives. Men lad os nu se hvordan det går.

 

Hedehøg - hun

Det er her i etableringsfasen, at parrene er nemmest at registrere, hvor de flyver rundt over de marker, de vil yngle i. Dog sætter regnvejr en dæmper på aktiviteten, så det kan være frustrende at lede efter hedehøge i dårligt vejr. De kan sidde inaktive i timevis, hvor de kan være umulige at opdage. Kommer der så en time eller to med sol stiger aktivitetsniveauet, og så skal man gerne være klar til at observere.

Ser du en hedehøg er det vigtig at du enten kontakter en af os Feltarbejder, eller taster fuglen ind i dofbasen. Når du taster i dofbasen, så kom med så mange informationer som mulig – køn, adfærd, præcis placering m.m. Jo flere oplysninger der er, des nemmere er det at afgøre, om der er tale om en ynglefugl.

Læs mere om projekt hedehøg her:

https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/projekter-om-hedehogen

Se den flotte nye folder her: http://www.dof.dk/images/projekter/hedehoeg/dokumenter/hedehoegfolder2021_opslag.pdf?fbclid=IwAR1I8VTYcnWEGCWOHwpPSfrS0eBYdw8BfWcBg0kRcgICRARU5fpjZCDMrB4

Lad os håbe hedehøgene får en fremragende ynglesæson i 2021.

Venlig hilsen

Feltarbejderne i Projekt Hedehøg