Ny fugleart i højspændingsmaster

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster og erstattede dem med rørmaster. De gamle gittermaster var yngleplads for ravne og krager, og det var derfor spændende om fuglene kunne finde ud af at bygge rede i de nye master.

Allike var den første art til at flytte ind i masterne. De fandt huller både i toppen af tårnet og i konstruktionen som bærer ledningerne. Disse huller blev imidlertid lukket af Energinet, som ikke vil have ynglende fugle på deres master. Efter allike blev det krager som valgte at bygge rede i masterne, hvilket ikke var uventet, da krager jo er meget tilpasningsdygtige. Mere overraskende har det været at stære kan finde hulrum i konstruktionerne og yngler i dem flere steder.

I sidste weekend gik jeg en tur langs Gram å ved Nustrup for at lede efter syngende blåhals. Jeg fandt to af dem på en ret kort strækning. På et tidspunkt kommer en ravn flyvende op mod en elmast. Den lander på elmasten og i kikkerten kan jeg se at den fodre store unger. Havde jeg ikke set ravnen flyve til reden, tror jeg ikke at reden var blevet opdaget. Trods en ravneredes store størrelse, fylder reden ikke meget på en gigantisk stålmast.

Netop her ved Nustrup ynglede et ravnepar i de gamle gittermaster, inden de blev taget ned og erstattet med rørmasterne. Måske er det dette par som, nu har taget mod til sig, og yngler nu som fjerde art her.

Jesper Leegaard