NOVANA-tælling

NOVANA tælling

Landsdækkende optælling af pibesvane og kortnæbbet gås - 13.-14. november

Novembertællingen: I weekenden 13.-14. november (eller dagene umiddelbart før/efter denne) udføres målrettede tællinger af vandfugle i NOVANA. Tællingen af pibesvane og kortnæbbet gås sigter på at overvåge arterne i de fuglebeskyttelsesområder, hvor de indgår i udpegningsgrundlaget – men også at tilvejebringe landstotaler for arterne, hvorfor observationer af fugle uden for udpegningsområderne også ønskes indtastet. Bemærk at vi pga. de to optællingsarters fordeling ikke har en forventning om at hele landet dækkes. Men vi vil opfordre alle, der ud fra deres lokalkendskab til deres lokaliteter forventer at en af de to arter forekommer, tæller deres område.

Pibesvane træffes primært i den vestlige del af Danmark. Vadehavet, Tøndermarsken, Kongens mose og Hønning mose er eksempler på lokaliteter, der regelmæssigt huser arten i vores område. Lige som pibesvane er kortnæbbet gås også primært udbredt i Jylland. Lokaliteter som Ballum enge, Tøndermarsken og Vadehavet har ofte kortnæbbede gæs. Husk at vi som altid, er meget interesserede i at modtage totale optællinger af alle vandfugle fra vådområder, især fuglebeskyttelsesområder. 

Resultaterne af tællingerne tastes ind i DOFbasen, hvor folkene fra NOVANA henter det. Kuldstørrelser kan indtastes i kommentarfeltet i DOFbasen som 1,1,2,2,3,4,5 eller 2x2, 2x2, 1x3 osv.

https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/

NOVANA-teamet på DCE / Institut for Ecoscience, Kalø.

(Teksten er forkortet og tilpasset vores lokalforening af Jesper Leegaard)